مهاجرت به کبک از طریق تخصص 2019

نیروهای متخصص در استان کبک

از سال 2016 درخواست‌های مهاجرت به کبک، از جمله Quebec Skilled Worker Program  (برنامه نیروی متخصص کبک) بصورت آنلاین انجام می‌پذیرد که نام سامانه ثبت درخواست آن Mon Project می‌باشد. همچنین اداره مهاجرت کبک در تاریخ 8 مارس 2017 برابر با 18 اسفند ماه 1395 تغییرات زیادی را در این بخش اعمال کرد.

این امتیازبندی‌های جدید شامل تمامی افرادی که در صف بررسی از نوامبر سال 2015 می‌باشند(بجز کسانی که آپدیت دریافت کردند) را شامل می شود.

طبق اعلام دولت کبک ، برنامه نیروی متخصص کبک در سال 2018 نیز جهت همسو شدن با شرایط روز ، کمی تغییر کرده اما تغییر  خاصی در نحوه امتیاز بندی و شرایط کلی برنامه Skill Worker کبک مشاهده نمی شود.

همچنین همسو با سیاست های کلی دولت فدرال کانادا مبنی بر افزایش پذیرش مهاجر ، طبق اخبار و شنیده ها کبک قصد در سال 2018 حدود 5000 پرونده جدید مربوط به برنامه نیروی متخصص پذیرش کند که از این تعداد حدود نیمی از آنها قبول خواهند شد.تاریخ بازگشایی برنامه نیروی متخصص کبک نیز تا قبل از 31 مارس 2018 اعلام شده است.

طبق شرایط جدید اعلام شده در سال 2017 که در سال 2018 نیز کماکان برقرار است، یک متقاضی مجرد برای اخذ اقامت کبک از طریق تخصص، می‌بایست برای تشکیل پرونده حداقل 43 امتیاز و برای قبولی 50 امتیاز کسب نماید. اگر متقاضی متأهل باشد، میزان امتیاز تشکیل پرونده و قبولی به 52 و 59 افزایش خواهند یافت. متقاضیانی که میزان امتیاز آنها کمتر از مقدار اعلام شده‌است، بهتر است از اقدام به ثبت‌نام خودداری کنند.

امتیاز بندی برنامه مهاجرت به کبک از طریق تخصص 2018

تحصیلات و مدارک آموزشی: حداکثر 26 امتیاز

سابقه کار: حداکثر 8  امتیاز

سن: حداکثر 16 امتیاز

سطح زبان انگلیسی/فرانسه: حداکثر 22 امتیاز

اقامت قبلی و داشتن خویشاوند در کبک: حداکثر 8 امتیاز

ویژگی‌های همسر(برای متأهلین): حداکثر  17امتیاز

توانایی مالی: حداکثر 1 امتیاز

پیشنهاد کار تأییدشده: حداکثر 10 امتیاز

فرزندان وابسته: حداکثر 8 امتیازدر بخش رشته تحصیلی شما می‌توانید امتیازی از 0 تا 12 را دریافت نمایید، که رشته‌های 12 امتیازی بیشترین شانس را برای اخذ اقامت دارا می‌باشند برای افزایش شانس در رشته‌های 6 امتیازی نیز حتما نیاز به مدرک زبان فرانسه خواهند بود. رشته‌هایی که امتیاز صفر دارند در این لیست ذکر نشده‌اند.امتیازبندی رشته تحصیلی مهاجرت به کبک

رشته تحصیلی امتیاز متقاضی اصلی امتیاز همسر UNIVERSITY LEVEL Foreign degrees
مهندسی کامپیوتر
(لیسانس)
12 4 (Computer Engineering (Bach
علوم کامپیوتر
(لیسانس)
12 4 (Computer Science (Bach
ژنتیک (فوق لیسانس) 12 4 (Genetics (Master's degree
تکنولوژی پزشکی هسته ای (مدرک فنی DCS) 12 4 (Nuclear Medicine Technology (DCS
تکنولوژی تولیدات دارویی (مدرک فنی DCS) 12 4 (Pharmaceutical Production Technology (DCS
تکنولوژی پرتو درمانی (مدرک فنی DCS) 12 4 (Radiation Oncology Technology (DCS
طراحی ارتوزهای بینایی (طراحی عینک و لنز طبی) (مدرک فنی DCS) 12 4 (Visual Orthosis Techniques (DCS
حسابداری و علوم حساب داری (لیسانس) 12 3 (Accounting and Accounting Science (Bach
مهندسی هوا و فضا و مهندسی های مرتبط(لیسانس) 12 3 (Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach
بانکداری و عملیات های مالی(لیسانس) 12 3 (Banking and Financial Operations (Bach
مهندسی بیولوژیک و مهندسی پزشکی زیستی (لیسانس) 12 3 (Biological and Biomedical Engineering (Bach
بیوفیزیک (لیسانس) 12 3 (Biophysics (Bach
مهندسی عمران، مهندسی ساخت و مهندسی حمل و نقل (لیسانس) 12 3 (Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach
علوم زمین (لیسانس) 12 3 (Earth Sciences (Bach
مهندسی برق، الکترونیک و ارتباطات (لیسانس) 12 3 (Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach
مهندسی غذایی (لیسانس) 12 3 (Food Engineering (Bach
تکنولوژی و مهندسی غذایی (لیسانس) 12 3 (Food Sciences and Technology (Bach
زمین شناسی،  معدن شناسی (لیسانس) 12 3 (Geology or Mineralogy (Bach
علوم آبی و هیدرولیک (فوق لیسانس) 12 3 (Hydrology and Water Sciences (Master's degree
مهندسی راهبردی و مهندسی صنعتی (لیسانس) 12 3 (Industrial and Administrative Engineering (Bach
طراحی صنعتی (لیسانس) 12 3 (Industrial Design (Bach
علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق (فوق لیسانس) 12 3 (Library Science and Records Management (Master's degree
بازاریابی و خرید (لیسانس) 12 3 (Marketing and Purchasing (Bach
مهندسی مکانیک (لیسانس) 12 3 (Mechanical Engineering (Bach
مهندسی هسته ای (لیسانس) 12 3 (Nuclear Engineering (Bach
پرستاری (لیسانس) 12 3 (Nursing (Bach
تحقیق عملیاتی (لیسانس) 12 3 (Operational Research (Bach
مهندسی فیزیکی (لیسانس) 12 3 (Physical Engineering (Bach
فیتوتکنیک (لیسانس) 12 3 (Phytotechnics (Bach
روانشناسی (دکترا) 12 3 (Psychology (Doctorate
مترجمی (لیسانس) 12 3 (Translation (Bach
جانورشناسی (لیسانس) 12 3 (Zoology (Bach
جانورشناسی ( فوق لیسانس) 12 3 (Zoology (Master's degree
دام داری (لیسانس) 12 3 (Zootechnics (Bach
دام داری (فوق لیسانس) 12 3 (Zootechnics (Master's degree
تکنیک های هواپیما سازی (مدرک فنی DCS) 12 3 (Aircraft Construction Techniques (DCS
تکنیک های نگهداری هواپیما (مدرک فنی DCS) 12 3 (Aircraft Maintenance Techniques (DCS
تکنولوژی معماری (مدرک فنی DCS) 12 3 (Architectural Technology (DCS
تکنولوژی ساخت سیستم (مدرک فنی DCS) 12 3 (Building Systems Technology (DCS
تکنیک های مهندسی شیمی (مدرک فنی DCS) 12 3 (Chemical Engineering Techniques (DCS
تکنیک های علوم کامپیوتر (مدرک فنی DCS) 12 3 (Computer Science Techniques (DCS
تشخیص رادیولژی (مدرک فنی DCS) 12 3 (Diagnostic Radiology Technology (DCS
تکنیک های ثبت اسناد (مدرک فنی DCS) 12 3 (Documentation Techniques (DCS
تکنولوژی فرآیند و کیفیت غذا (مدرک فنی DCS) 12 3 (Food Processing and Quality Technology (DCS
توانبخشی شنوایی (مدرک فنی DCS) 12 3 (Hearing Aids (DCS
تکنیک های مهندسی مکانیک (مدرک فنی DCS) 12 3 (Mechanical Engineering Techniques (DCS
تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا (مدرک فنی DCS) 12 3 (Multimedia Integration Techniques (DCS
مهندسی کشتی سازی (مدرک فنی DCS) 12 3 (Naval Architecture Technology (DCS
پرستاری (مدرک فنی DCS) 12 3 (Nursing (DCS
تکنولوژی تولیدات دارویی (مدرک فنی ACS) 12 3 (Pharmaceutical Production Technology (ACS
تبدیل پلاستیک (مدرک فنی DCS) 12 3 (Plastics Transformation Techniques (DCS
مکانیک کشاورزی (مدرک فنیDVS) 6 2 (Agricultural Mechanics (DVS
مکانیک ساخت ماشین (مدرک فنیDVS) 6 2 (Construction Machine Mechanics (DVS
بهداشت، دستیاری پرستاری (مدرک فنیDVS) 6 2 (Health, Assistance, and Nursing (DVS
ماشین سازی (مدرک فنیDVS) 6 2 (Machining Techniques (DVS
علوم آماری (لیسانس) 6 2 (Actuarial Science (Bach
مدیریت کشاورزی و روستای (لیسانس) 6 2 (Agricultural and Rural Engineering (Bach
مهندسی کشاورزی جنگلی (لیسانس) 6 2 (Agri-forest Engineering (Bach
ریاضیات کاربردی (لیسانس) 6 2 (Applied Mathematics (Bach
ریاضیات کاربردی (فوق لیسانس) 6 2 (Applied Mathematics (Master's degree
تاریخ هنر (لیسانس) 6 2 (Art History (Bach
علوم بهداشتی پایه و کاربردی (لیسانس) 6 2 (Basic and Applied Health Sciences (Bach
علوم بهداشتی پایه و کاربردی (فوق لیسانس) 6 2 (Basic and Applied Health Sciences (Master's degree
علوم زیست شناسی (لیسانس) 6 2 (Biological Sciences (Bach
مدیریت اجرایی (لیسانس) 6 2 (Business Administration (Bach
مدیریت تجاری و اجرایی (لیسانس) 6 2 (Business Management and Administration (Bach
مهندسی شیمی (لیسانس) 6 2 (Chemical Engineering (Bach
تربیت مدرس کالج (فوق لیسانس) 6 2 (College Level Teacher Training (Master's degree
ارتباطات و خبرنگاری (لیسانس) 6 2 (Communications and Journalism (Bach
ادبیات تطبیقی (فوق لیسانس) 6 2 (Compared Literature (Master's degree
جرم شناسی (لیسانس) 6 2 (Criminology (Bach
مردم نگاری (فوق لیسانس) 6 2 (Demography (Master's degree
تدریس(فن معلمی) (لیسانس) 6 2 (Didactics (The Art of Teaching) (Bach
تدریس(فن معلمی) (فوق لیسانس) 6 2 (Didactics (The Art of Teaching) (Master's degree
رژیم و تغذیه (لیسانس) 6 2 (Dietetics and Nutrition (Bach
اقتصاد (لیسانس) 6 2 (Economics (Bach
انرژی (فوق لیسانس) 6 2 (Energy (Master's degree
مهندسی (لیسانس) 6 2 (Engineering (Bach
محیط زیست (کیفیت و آلودگی محیطی) (لیسانس) 6 2 (Environment (Environmental Quality and Pollution) (Bach
طراحی محیطی (لیسانس) 6 2 (Environmental Design (Bach
قوم شناسی و قوم نگاری (لیسانس) 6 2 (Ethnology and Ethnography (Bach
قوم شناسی و قوم نگاری (فوق لیسانس) 6 2 (Ethnology and Ethnography (Master's degree
علوم تمرینی (لیسانس) 6 2 (Exercise Sciences (Bach
زبانه فرانسه عمومی و زبان مادری (لیسانس) 6 2 (French, General and Mother Tongue (Bach
جغرافیا (لیسانس) 6 2 (Geography (Bach
جغرافیای سیاسی (لیسانس) 6 2 (Geopolitical Sciences (Bach
علوم انسانسی یونانی-لاتین و باستان شناسی (لیسانس) 6 2 (Greco-Latin Humanities and Classical Archeology (Bach
راهنمایی مشاوره اطلاعات تحصیلی و فنی (لیسانس) 6 2 Guidance Counselling and Educational and Vocational Information (Bach)
مدیریت خدمات بهداشتی (فوق لیسانس) 6 2 (Health Services Management (Master's degree
تاریخ (لیسانس) 6 2 (History (Bach
اقتصاد خانه (لیسانس) 6 2 (Home Economics (Bach
مدیریت منابع انسانی (لیسانس) 6 2 (Human Resources Management (Bach
تجارت بین المللی (لیسانس) 6 2 (International Business (Bach
معماری محیطی (لیسانس) 6 2 (Landscaping Architecture (Bach
علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق (لیسانس) 6 2 (Library Science and Records Management (Bach
زبان شناسی (لیسانس) 6 2 (Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) (Bach
ریاضیات (لیسانس) 6 2 (Mathematics (Bach
مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس) 6 2 (Metallurgical and Materials Engineering (Bach
میکرو بیولوژی (لیسانس) 6 2 (Microbiology (Bach
مهندسی معدن (لیسانس) 6 2 (Mining Engineering (Bach
منابع طبیعی (لیسانس) 6 2 (Natural Resources (Bach
اقیانوس شناسی (فوق لیسانس) 6 2 (Oceanography (Master's degree
فلسفه (لیسانس) 6 2 (Philosophy (Bach
علوم فیزیکی (لیسانس) 6 2 (Physical Science (Bach
تربیت مدرس پیش دبستانی (لیسانس) 6 2 (Preschool Teacher Training (Bach
آمار و احتمالات (لیسانس) 6 2 (Probability and Statistics (Bach
آموزش روانی (لیسانس) 6 2 (Psychoeducation (Bach
آموزش روانی (فوق لیسانس) 6 2 (Psychoeducation (Master's degree
روانشاسی (لیسانس) 6 2 (Psychology (Bach
روانشاسی (فوق لیسانس) 6 2 (Psychology (Master's degree
مدیریت عمومی (لیسانس) 6 2 (Public Administration (Bach
مهندسی کاغذ و خمیر کاغذ (لیسانس) 6 2 (Pulp and Paper Engineering (Bach
رکرولوژی (لیسانس) 6 2 (Recreology (Bach
مطالعات دینی (لیسانس) 6 2 (Religious Studies (Bach
اقتصاد کشاورزی و روستایی (لیسانس) 6 2 (Rural and AgriculturalEconomics (Bach
اقتصاد کشاورزی و روستایی (فوق لیسانس) 6 2 (Rural and Agricultural Economics (Master's degree
سکسولوژی (لیسانس) 6 2 (Sexology (Bach
علوم اجتماعی و انسانی (لیسانس) 6 2 (Social Sciences and Humanities (Bach
امور اجتماعی (لیسانس) 6 2 (Social Work (Bach
تربیت مدرس تخصصی مدارس ابتدایی و راهنمایی (لیسانس) 6 2 (Specialist Primary and Secondary School Teacher Training (Bach
تدریس پیش دبستانی و ابتدایی (لیسانس) 6 2 (Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach
تدریس دبیرستانی (لیسانس) 6 2 (Teaching at the Secondary Level (Bach
تدریس فنی (دبیرستان) و تکنیکی (کالج) (لیسانس) 6 2 (Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College (Bach)
آموزش (لیسانس) 6 2 (Education (Bach
تربیت مدرس رشته های خاص (آموزش دانش آموزان استثنائی) (لیسانس) 6 2 Training of Special Education Teachers (Remedial Education (Bach.)
تربیت استاد دانشگاه (لیسانس) 6 2 University Pedagogy (Master's degree)
تکنیک های مدیریت و حسابداری (مدرک فنی ACS) 6 2 (Accounting and Management Techniques (ACS
تکنیک های مدیریت و حسابداری (مدرک فنی DCS) 6 2 (Accounting and Management Techniques (DCS
مهندسی مکانیک کشاورزی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Agromechanical Engineering Technology (DCS
تکنیک های ساخت هواپیما (مدرک فنی ACS) 6 2 (Aircraft Construction Techniques (ACS
تکنیک های نگه داری هواپیما (مدرک فنی ACS) 6 2 (Aircraft Maintenance Techniques (ACS
نقشه کشی هواپیما (مدرک فنی DCS) 6 2 (Aircraft piloting techniques (DCS
تکنولوژی تولید حیوانات (مدرک فنی DCS) 6 2 Animal Production Technology (DCS
تکنولوژی معماری (مدرک فنی ACS) 6 2 (Architectural Technology (ACS
تکنولوژی ساخت و ارزیابی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Building Appraisal and Assessment Technology (DCS
تکنولوژی ساخت سیستم (مدرک فنی ACS) 6 2 (Building Systems Technology (ACS
مدیریت تجاری (مدرک فنی DCS) 6 2 (Business Management (DCS
تکنیکهای فرآیند شیمی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Chemical Process Techniques (ACS
تکنیکهای فرآیند شیمی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Chemical Process Techniques (DCS
هنرهای سیرک (مدرک فنی ACS) 6 2 (Circus Arts (ACS
هنرهای سیرک (مدرک فنی DCS) 6 2 (Circus Arts (DCS
تکنولوژی مهندسی عمران (مدرک فنی DCS) 6 2 (Civil Engineering Technology (DCS
آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Community Recreation Leadership Training Techniques (ACS
آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Community Recreation Leadership Training Techniques (DCS
تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد (مدرک فنی ACS) 6 2 (Composite Material Processing Techniques (ACS
تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد (مدرک فنی DCS) 6 2 (Composite Material Processing Techniques (DCS
تکنیکهای علوم کامپیوتر (مدرک فنی ACS) 6 2 (Computer Science Techniques (ACS
تکنیکهای بهداشت دهان و دندان (مدرک فنی DCS) 6 2 (Dental Hygiene Techniques (DCS
تشخیص رادیولژی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Diagnostic Radiology Technology (ACS
تکنیکهای رژیم و تغذیه (مدرک فنی DCS) 6 2 (Dietetic Techniques (DCS
ثبت اسناد (مدرک فنی ACS) 6 2 (Documentation Techniques (ACS
تکنیکهای آموزش کودکان خردسال (مدرک فنی ACS) 6 2 (Early Childhood Education Techniques (ACS
تکنیکهای آموزش کودکان خردسال (مدرک فنی DCS) 6 2 (Early Childhood Education Techniques (DCS
بهداشت و امنیت مشاغل محیطی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Environmental Occupational Health and Safety (ACS
بهداشت و امنیت مشاغل محیطی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Environmental Occupational Health and Safety (DCS
تکنیکهای محیطی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Environmental Techniques (DCS
تکنیکهای پرورش اسب (مدرک فنی DCS) 6 2 (Equine Techniques (DCS
مدیریت و امور مزرعه (مدرک فنی DCS) 6 2 (Farm Management and Operations (DCS
بازاریابی مد (مدرک فنی DCS) 6 2 (Fashion Marketing (DCS
فرآیندهای غذایی و کیفی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Food Processing and Quality Technology (ACS
تکنیکهای ساخت کابینت و مبلمان (مدرک فنی DCS) 6 2 (Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS
تکنولوژی ژئوماتیک (مدرک فنی DCS) 6 2 (Geomatics Technology (DCS
تولیدات باغی و تکنولوژی محیطی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Horticultural Production and Environmental Technology (DCS
تکنیکهای مدیریت هتل (مدرک فنی DCS) 6 2 (Hotel Management Techniques (DCS
تکنیکهای توسعه منابع صید و شکار (مدرک فنی DCS) 6 2 (Hunting and Fishing Resources Development Techniques (DCS
تکنیکهای طراحی صنعتی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Industrial Design Techniques (ACS
تکنیکهای طراحی صنعتی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Industrial Design Techniques (DCS
تکنولوژی مهندسی صنعتی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Industrial Engineering Technology (ACS
تکنولوژی نگهداری صنعتی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Industrial Maintenance Technology (ACS
تکنولوژی نگهداری صنعتی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Industrial Maintenance Technology (DCS
خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری و بیمه (مدرک فنی DCS) 6 2 (Insurance and Financial Advisory Services (DCS
تکنیکهای آزمایشگاه (مدرک فنی ACS) 6 2 (Laboratory Techniques (ACS
تکنیکهای آزمایشگاه (مدرک فنی DCS) 6 2 (Laboratory Techniques (DCS
تکنیکهای قضایی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Legal Techniques (ACS
تکنیکهای قضایی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Legal Techniques (DCS
تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Marine Mechanical Engineering Techniques (DCS
تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Mechanical Engineering Techniques (ACS
تکنولوژی مهندسی متالورژی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Metallurgical Engineering Technology (ACS
تکنولوژی مهندسی متالورژی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Metallurgical Engineering Technology (DCS
فرآیندها معدنی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Mineral Processing (ACS
تکنولوژی معدن (مدرک فنی DCS) 6 2 (Mineral Technology (DCS
تکنولوژی معدن (مدرک فنی DCS) 6 2 (Mineral Technology (DCS
تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا (مدرک فنی ACS) 6 2 (Multimedia Integration Techniques (ACS
تکنیکهای میوزولوژی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Museology Techniques (DCS
پرستاری (مدرک فنی ACS) 6 2 (Nursing (ACS
تکنیکهای سیستم اداری (مدرک فنی ACS) 2 (Office System Techniques (ACS
تکنیکهای سیستم اداری (مدرک فنی DCS) 6 2 (Office System Techniques (DCS
تکنیکهای علوم اورتوپتی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS
تکنیکهای بازسازی فیزیکی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Physical Rehabilitation Techniques (ACS
تکنیکهای بازسازی فیزیکی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Physical Rehabilitation Techniques (DCS
تکنیکهای تبدیل پلاستیک (مدرک فنی ACS) 6 2 (Plastics Transformation Techniques (ACS
درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان (مدرک فنی ACS) 6 2 (Pre-Hospital Emergency Care (ACS
درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان (مدرک فنی DCS) 6 2 (Pre-Hospital Emergency Care (DCS
مدیریت اموری چاپی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Printing Works Management (DCS
مدیریت رستوران (مدرک فنی DCS) 6 2 (Restaurant Management (DCS
تولید و فرآوری غذای دریایی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Seafood Processing (DCS
تکنیکهای تحقیقات اجتماعی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Social Research Techniques (DCS
تکنیکهای امور اجتماعی (مدرک فنی ACS) 6 2 (Social Work Techniques (ACS
تکنیکهای امور اجتماعی (مدرک فنی DCS) 6 2 (Social Work Techniques (DCS
تکنیکهای مشاوره مسئولتهای   خاص (مدرک فنی ACS) 6 2 (Special Care Counselling Techniques (ACS
تکنیکهای مشاوره مسئولتهای   خاص (مدرک فنی DCS) 6 2 (Special Care Counselling Techniques (DCS
تکنیکهای توریسم (مدرک فنی DCS) 6 2 (Tourism Techniques (DCS
تکنیکهای راهبردی حمل و نقل (مدرک فنی ACS) 6 2 (Transportation Logistics Techniques (ACS
تکنیکهای راهبردی حمل و نقل (مدرک فنی DCS) 6 2 (Transportation Logistics Techniques (DCS
تکنیکهای برنامه ریزی شهری (مدرک فنی DCS) 6 2 (Urban Planning Techniques (DCS
تصفیه آب (مدرک فنی ACS) 6 2 (Water Purification (ACS
تصفیه آب (مدرک فنی DCS) 6 2 (Water Purification (DCS
تکنیکهای اصلاحی بزرگسالان و نوجوانان (مدرک فنی DCS) 6 2 (Youth and Adult Correctional Intervention Techniques (DCS
تکنولوژی تولید حیوانات (مدرک فنی DVS) 6 2 (Animal Production Technology (DVS
مکانیک اتومبیل (مدرک فنی DVS) 6 2 (Automobile Mechanics (DVS
تعمیر بدنه و رنگ آمیزی خودرو (مدرک فنی DVS) 6 2 (Automotive Body Repair and Repainting (DVS
خدمات تکنیکهای ابزار تجاری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Business Equipment Technical Service (DVS
مونتاژ سیم و مدار (مدرک فنی DVS) 6 2 (Cable and Circuit Assembly (DVS
گرافیک کامپیوتری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Computer Graphics (DVS
آماده سازی و عملیات تکمیل بتن (مدرک فنی DVS) 6 2 Concrete Preparation and Finishing (DVS
عملیات ماشین ساخت (مدرک فنی DVS) 6 2 (Construction Machine Operation (DVS
پوشش های تزئینی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Decorative Upholstering (DVS
ساخت قالب برش (مدرک فنی AVS) 6 2 (Diemaking (AVS
تعمیر تجهیزات ویدیویی و رادیویی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Electronic Audio/Video Equipment Repair (DVS
مکانیک آسانسور (مدرک فنی DVS) 6 2 (Elevator Mechanics (DVS
گیاهان غذایی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Field Crops (DVS
مکانیک حفاظت در آتش (مدرک فنی DVS) 6 2 (Fire Protection Mechanics (DVS
مبادلات هوایی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Flight Dispatch (DVS
خدمات غذا و نوشیدنی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Food and Beverage Services (DVS
شیشه گری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Glassware Cutting and Treatment (DVS
فروش فروشگاهی ابزار آلات (مدرک فنی DVS) 6 2 (Hardware Store Sales (DVS
مکانیک ابزار آلات سنگین جاده سازی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Heavy Road Equipment Mechanics (DVS
خانه داری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Home Care (DVS
نگارش صنعتی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Industrial Drafting (DVS
پوشش سازی صنعتی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Industrial Upholstering (DVS
راه اندازی و نگه داری سیستم های امنیتی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Installation and Maintenance of Security Systems (DVS
نصب خطوط انتقال برق (مدرک فنی DVS) 6 2 (Installation of Electrical Transmission Lines (DVS
دکور و نمای داخلی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Interior Decorating and Display (DVS
تولید عصاره (مدرک فنی DVS) 6 2 (Maple Syrup Production (DVS
مصالح ساختمانی، آجر چینی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Masonry: Bricklaying (DVS
ابزار موتوری مشاوره خریدار (مدرک فنی DVS) 6 2 (Motorized Equipment Customer Consultation (DVS
ساخت قالب (مدرک فنی AVS) 6 2 (Mould Making (AVS
قالب سازی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Moulding (DVS
نصب و کاربری ماشین قالب سازی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Moulding Machine Set-up and Operation (DVS
ابزار سنگین عملیاتی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Northern Heavy Equipment Operations (DVS
لوله کشی و گرمایش (مدرک فنی DVS) 6 2 (Plumbing and Heating (DVS
آشپزی حرفه ای (مدرک فنی DVS) 6 2 (Professional Cooking (DVS
فروش حرفه ای (مدرک فنی DVS) 6 2 (Professional Sales (DVS
برنامه های مسکونی و تجاری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Residential and Commercial Drafting (DVS
قصابی (خرده فروشی) (مدرک فنی DVS) 6 2 (Retail Butchery (DVS
مطالعات اداری (مدرک فنی DVS) 6 2 (Secretarial Studies (DVS
مکانیک ماشین های ایستا (مدرک فنی DVS) 6 2 (Stationary Machine Mechanics (DVS
تحقیق و توپوگرافی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Surveying and Topography (DVS
ابزار سازی (مدرک فنی AVS) 6 2 (Tool making (AVS
آب درمانی (مدرک فنی DVS) 6 2 (Water Treatment (DVS
 آرمان
  سلام. محل تحصیل رشته هایی که در جدول بالا اشاره شده مثل مهندسی برق (لیسانس) مهم نیست. اگر از ایران اخذ شده باشن باز هم 12 امتیاز دارند؟  
 سحر صالحی
  سلام من لیسانس مدیریت صنعتی دارم ولی مثله اینکه این رشته توی لیست نیست...رشته مدیریت صنعتی از امتیازی برخوردار هست یا خیر؟؟  
 حمید
  با سلام ۳۲ سالمه مسلط به زبان انگلیسی ۷ سال سابقه کار در شرکت های نفتی مدرک مهندسی نفت دارم ایا امکان مهاجرت به کانادا برای اینجانب وجود دارد یا خیر؟  
  هادی دلشاد
  با سلام و خسته نباشید بنده متقاضی مهاجرت به کانادا هستم۳۶ سال سن و دارای مدارک داوری و مربیگری بین المللی دان ۶ و سابقه ۱۰ سال مربیگری در ایران همچنین دارای عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات ملی و بین المللی و حضور چند باره در مسابقات جهانیبا سپاس از همکاری شما  
 مریم
  سلام ، 36 سالمه مجرد، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس زبانشناسی همگانی دارم، با 10 سال سابقه کار در اداره، متقاضی مهاجرت کاری به کانادا هستم ، لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.  
 احمد ثقفی
  با سلام من لیسانس زبان و ادبیات فرانسه هستم و مدرکمو هشت سال پیش گرفتم و قصد مهاجرت به کبک دارم.متاهل و یک فرزند سه ساله دارم.آیا برایه رشته من امکان مهاجرت وجود داره؟  
 محمد رضایی
  سلام 39 سالمه کارشناس پرستاری.کارمند 17 سال سابقه دارای دو فرزند 5و 8ساله و همسرم کارشناس حسابداری با 13 سال سابقه در ارگان دولتی در رابطه با ویزای کار چه راهنمایی میفرمایید ممنونم از لطف حضرتعالی  
 بهنام
  سلام و خسته نباشید. من تکنولوژی نقشه برداری خوندم و لیسانس دارم با حدود 10 سال سابقه کار . ولی متاسفانه رشته من تدی این لیست نیست. چیکار میتونم کنم؟؟لازم به ذکره که نقشه برداری یه رشته کاملا مستقل هست و زیر شاخه عمران نیست. ممنون میشم راهنماییم کنید . سپاس  
 جمشید
  چرا هست:تکنولوژی ژئوماتیک یا Geomatics Technology  
 پویا
  با سلام بنده نویسنده کتاب و سخنران مبحث مدیریت هستم ایا می توان برای اقامت هراه همسرم اقدام نمایم  
 آذین مهاجر
  سلام.من کارشناسی ارشد حقوق دارم.مدرک وکالت پایه 1 هم دارم.آیا شانس دریافت اقامت رو دارم؟؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید  
 محسن مرادی
  سلام من در رشته تکنولوژی معماری فارغ التحصیل شدم لیسانس دارم چه امتیازی داره؟  
 محمد
  سلام خواستم بدونم رشته فناوری اطلاعات جز کدوم رشته هست و یا اصلن این رشته رو پذیرش می کنن  
 سمانه
  با سلام...بنده دندانپزشک عمومی هستم41 ساله و همسرم 46 ساله و دیپلمه... پسرم هم 15 ساله هست...برای مهاجرت به کانادا ممکنه در مورد امتیازاتمون بفرمایید...ممنون از شما  
 بابك اماني
  سلام من داراي 38 سال سن و داراي مدرك مهندسي الكترونيك و 14 سال سابقه در زمينه پشتيباني خود پرداز و همسرم داراي مدرك كارشناسي ارشد رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانهاي كوانتومي ميباشد و قصد اخذ ويزا و مهاجرت به كانادا را داريم در اين زمينه ممكنه كه مارا راهنمايي كنيد?  
 سیداحمد طباطبایی
  لیسانس برق - فوق لیسانس مدیریت اجرایی - دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس دارای 28 سال سلابقه کار دولتی و 20 سال سابقه مدیریتی میانی و ارشد دارای همسر و دو فرزند سن 50 سال و همسرم لیسانس تقاضای مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص را دارم  
 یاسرجانعلی پور
  بنده لیسانس مترجمی زبان هستم و علاقمندم در کانادا مشغول به کارشوم البته بیشتر تدریبس در مدارس و رو میپسندم واگه شرکت شد هم خوبه بی زحمت کمکم کنید  
 محمدرضا فعلان
  با عرض سلام و وقت بخیرمن مهندس نفت هستم 30 سالمه و سر سکوهای نفتی خلیج فارس کار میکنم.میخواستم بدونم امکانش هست از طریق تخصص بتونم اقامت کانادا رو بگیرم؟از طریق پناهندگی چطور؟ممنون  
 همت آذرپیر
  سلاممن راننده پایه یکم هستم متولد۱۳۶۱متاهل وداری دو فرزندمیخاستم بدونم ایا من داری امتیاز برای مهاجرت هستم اگه هستم لطفا به بنده اطلاع دهیدممنون از این سایت خوبتون  
 مریم
  سلامهمسرم لیسانس مکانیک هست و خودم لیسانس اقتصاد بازرگانی و فوق لیسانس علوم سیاسی سن همسرم 47 و بازنشسته نیروی هوایی و سن من 42 و دخترمم 18 سالش تازه دیپلم گرفته ما چوری میتونیم اقدام کنیم برای ایالت کبک یا هر کجای کانادا  
 هانیه هاشمی
  درود من ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دارم در نگاه اجمالی در این كادر این رشته نبود ،اگر من مهارت مربوط به یكی از این رشته های مد نظر رو كسب كنم آیا تحصیلات ارشدم امتیازی برام محسوب میشه یا به طور كلی ندید گرفته میشه. با تشكر قبلی از توجه جنابعالی  
 داود
  با سلام . ظاهرا امتیازات مربوط به رشته تحصیلی دچار تغییرات شده . مثلا رشته کامپیوتر از 16 به 12 تغییر کرده است . لطفا اصلاح بفرمایید .  
 محمد رضا زنگنه
  دیپلم تجربی متولد ۱۳۵۹ دارای گواهینامه پایه یک هستم قصد مهاجرت را دارم ممنون میشم راهنمایی کنید متاهل هستم ده سال بیمه تامین اجتماعی دارم  
 روشنک
  سلام. ببخشید امتیاز مربوط به سن چطور محاسبه میشه؟ ممنون میشم توضیح بدید.  
 مریم
  این پروسه معمولا چقدر طول میکشه؟و با توجه به اینکه تهران هستید شهرای دیگرو چطور ساپورت میکنید؟ممنون  
 سارا
  سلاممارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دکتری هر کدام چه امتیازی دارن؟ ویژگی های همسر چطور ارزیابی میشه؟سن چطور؟ توضیحاتتون کامل نیست. لطفا راهنمایی کنید  
 Reza moriahmadi
  Hi, I'm a significant college degree in mechanical and auto electrical I am.In the work of the facility construction, which includes coloring, etc. plumbing, Electric, building work experience .A relative already in Canada.  
 دانیال حسینی
  با سلام بنده مدرک کاردانی تاسیسات دارم که از گرایش های مکانیک هستش از طرفی به لوله کشی هم مربوطه و من مدرک جوشکاری بین المللی دارم ایا امتیاز هر دو رشته برام حساب میشه یا نه؟  
 زهرا
  با سلامسوالی داشتم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.در بالا ذکر شده رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر دارای امتیاز 16 می باشد. از طرفی برای تحصیلات امتیاز دیگری برابر با 14 در نظر گرفته شده است. آیا این دو با هم متفاوت هستن. مثلا من که لیسانس نرم افزار دارم، دارای امتیاز 16 می شوم یا تحت عنوان تحصیلات امتیاز دیگری نیز شاملم میشود؟  
 امیرعلی
  بله زهرا خانوم تحصیلات و رشته با هم متفاوت هستن.میزان تحصیلات (دیپلم،لیسانس و..) یک امتیاز داره ، رشته هم امتیاز جداگانه که با هم جمع بسته میشن. مثلا 16 + 14 ..  
 حمیدرضا عرفانی
  بنده علاقمند به مهاجرت به کانادا هستم لطفا با اینجانب تماس بگبرید و راهنمایی بفرمایید  
 مهاجرت ایرانی
  سلام لطفا از طریق فرم درخواست رایگان اطلاعات خود را ارسال نمایید.همکاران ما در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهند نمود.با تشکر  
 پژمان
  با سلام و تشکر از توضیحات کامل شما فقط در لیست تحصیلات کلمه finishing ؛ اشتباهی ماهیگیری معنی شده بود.  
 مهاجرت ایرانی
  ممنون پژمان عزیز که بهمون اطلاع دادی.کلمه ماهیگیری اصلاح شد .باز هم اگر نظر یا دیدگاهی داشتی حتما برامون بنویس.  
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید