اختلاف ساعت بین ایران و کانادا


آگاهی از اختلاف ساعت بین ایران و کانادا یک امر ضروری برای افردای است که قصد مسافرت یا حتی مهاجرت به این کشور را دارند.کانادا کشوری پنهاور است که در آمریکای شمالی واقع شده و از نظر زمانی اختلاف زیادی بین کشور ما و کانادا وجود دارد. همچنین بخش های شرقی و غربی خود کشور کانادا نیز فاصله بسیار زیادی از هم دارند که همین موضوع باعث می شود ساعت ها در شهرهای کانادا با یکدیگر نیز اختلاف داشته باشند که این اختلاف به 4.5 ساعت نیز میرسد.

در این صفحه به اختلاف ساعت بین تهران و چند شهر مهم کانادا می پردازیم. باید توجه داشت که کانادا از نظر زمانی از ایران عقب تر است. بطور مثال وقتی می گوییم اختلاف ساعت ایران با شهر تورنتو کانادا 8.5 است به این معنی است که اگر در تهران ساعت 16:30 عصر باشد ، در تورنتو ساعت 8:00 صبح همان روز است. 


در این صفحه به اختلاف ساعت چند شهر مهم کانادا با ساعت رسمی ایران می پردازیم :

  • اختلاف ساعت ایران با شهر تورنتو کانادا : 8.5 ساعت
  • اختلاف ساعت ایران با شهر مونترال کانادا : 8.5 ساعت
  • اختلاف ساعت ایران با شهر اتاوا کانادا : 8.5 ساعت
  • اختلاف ساعت ایران با شهر کلگری کانادا : 10.5 ساعت
  • اختلاف ساعت ایران با شهر ادمونتون کانادا : 10.5 ساعت
  • اختلاف ساعت ایران با شهر ونکوور کانادا : 11.5 ساعت