ارتش کانادا


ارتش کانادا اکنون حدود 51000 نیروی ذخیره ارتش و 95000 نیروی ثابت دارد. کانادا از اعضای اصلی ناتو (سازمان اتحاد کشورهای آتلانتیک شمالی) می باشد. 

نیروهای متحد ارتش کانادا: شامل نیروهای زمینی ارتش (فرماندهی نیروهای زمینی)، نیروهای دریایی کانادا و نیروهای هوایی (فرماندهی نیروهای هوایی) است. تجهیزات اصلی ارتش کانادا، شامل 3000 وسیله نقلیه جنگی زره پوش (181 تانک و... )، 63 کشتی جنگی و 430 هواپیمای جنگی است.

پیمان‌های دفاعی مختلفی از سوی کانادا در طول تاریخ امضاء شده که مهمترین آنها با کشور امریکا بوده است.

علاوه بر این که کانادا درجنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، جنگ دوم Boer و جنگ کره نقش مهمی داشته، با این وجود از سال ۱۹۵۰ نیروهای خود را در قالب نیروهای بین‌المللی زیر نظر ناتو و سازمان ملل، از جمله نیرو های حافظ صلح، هیأ تهای اعزامی مختلف به یوگسلاوی سابق و حمایت از نیروهای ائتلاف در جنگ اول خلیج فارس به کشورهای مختلفی فرستاده‌است... 

چهارچوب همکاری‌های دفاعی بین امریکا و کانادا، دفاع متقابل آمریکای شمالی در اعلامیه اُدنبرگ (Odensburg) مورخ ۱۹۴۰ و تشکیل هیئت مشترک دائمی دفاع از سوی این دو کشوربوده است. آمریکا و کانادا با امضای چند موافقت نامه دو جانبه در طول نیم قرن گذشته در حفاظت از منطقه وسیعی از امریکای شمالی، آبهای ساحلی و محدوده جوی با یکدیگر سهیم بوده‌اند. مشخص ترین این موافقت نامه‌ها، موافقت نامه دفاعی نوراد Norad (سیستم دفاع هوایی آمریکای شمالی) است که به سال ۱۹۵۸ میلادی می‌باشد. 

کانادا از سال ۲۰۰۱، نیروهای ارتش خود را برای کمک به ایالات متحده در جنگ با افغانستان در قالب نیروهای حافظ امنیت بین‌المللی به فرماندهی ناتو و نیروهای تحت اختیار سازمان فرستاه است.