جمعیت شناسی کانادا


هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ ترین کشور جهان است، اما جمعیت آن تنها حدود یک پنجم جمعیت روسیه است. نزدیک به 90 درصد ازجمعیت این کشور تا فاصله 200 کیلومتري مرز آمریکا زندگی می کنند. پایتخت این کشور اتاوا و بزرگترین شهرهاي آن به ترتیب تورونتو، مونترال، ونکوور میباشد. تورونتو با 5.5 میلیون جمعیت بزرگترین شهر کانادا است