جمعیت فرانسوی زبان کانادا


زبان مادری حدود ۶٫۶ میلیون کانادایی زبان فرانسه است. که بیشتر این فرانسوی‌زبانان در استان کبک زندگی می‌کنند. اما در حدود ۱ میلیون نفر از آنها نیز در استان‌های دیگر کانادا بسر می‌برند. حدود ۷۶ درصد از فرانسوی‌زبانهای که خارج از استان کبک زندگی میکنند، در استان‌های انتاریوو نیوبرانزویکزندگی می‌کنند. زبان فرانسویبه همراه زبان انگلیسی، دو زبان رسمی در کشور کانادا محسوب می‌شوند. ایرانیان کانادا نوشتار اصلی: ایرانیان کانادا ایرانیان کانادا جمعیت نسبتا کوچک اما قابل توجهی از این کشور را تشکیل می‌دهند. بنا بر آخرین محاسبات غیررسمی، حدود ۴۱۰٫۰۰۰ نفر در کانادا خود را ایرانی یا منشعب از ایرانیان می‌دانند. مسلمانان کانادا بیش از یک میلیون مسلمان از قومیت‌های گوناگون که عمدتاً مهاجر هستند، در کانادا زندگی می‌کنند. محل اقامت مسلمانان این کشور به ترتیب تراکم جمعیت آنان، عبارت است از شهرهای تورنتو، مونترآل، ونکوور، اتاوا، وندزور و برخی شهرهای دیگر مانند هالی فکس، کیچنر، واترلو، ادمنتون و وینی پگ. مجموع مراکز اسلامی و مساجد موجود در کانادا، بالغ بر سیصد و شصت مسجد و سازمان اسلامی است