خرید سیم کارت و تلفن همراه در کانادا


خرید سیم کارت در کانادا با ایران کمی متفاوت است
معمولا قرارداد ها 2 یا 3 ساله می باشند  و فسخ قرارداد منجر به پرداخت جریمه خواهد گردید و معمولا همراه با قرارداد یک گوشی با قیمتی کم تر ازقیمت واقعی به مشتری داده خواهد شد . که هزینه ماهیانه آن معمولا ثایت است ، مگر ان که شما از میزان مجاز بیشتر استفاده نمایید . (هزینه ماهیانه متناسب با میزان استفاده نیست)

هنگام عقد قرار دا باید به نکات زیر توجه نمایید:
1 طول قرار داد
2 مشخصات plan (زمان مجاز مکالمه، میزان مجاز دیتا و امکان مکالمه راه دور (long distance)
3 هزینه های ماهیانه
4 گوشی که همراه Plan داده می شود.
5 نوع قرار داد Monthly ،Pay as you go
از نظر اقتصادی معمولا قرار داده ای 2-3 ساله بهتر می باشند. هم هزینه ماهیانه کم تری دارند. هم گوشی بهتری همراه قرار داد داده خواهد شد . 
معمولا دانشجویان از Corporate plan استفتده می کنند .دو شرکت مخایراتی Bell , Rogers به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان  Employeeقراردادهای 2 ساله با قیمت های حدود 25-30 دلار یا 50-60 دلار با دیتا در ماه ارایه می نمایند که نسبت به قرار داد های معمولی مناسب تر هستند .  (زمان مکالمه بیشتر در ماه و امکانات بهتر)
همچنین برخی شرکت های کوچک تر که پوشش شبکه ان ها چندان زیاد نیست قراردادهای خوبی دارند مانند    Wind
همچنین برخی مواقع promotion  های توسط برخی شرکت ها ارایه می گردد که میزان زمان زیاد مکالمه یا میزان زیاد دیتا را به قیمتی مناسب تر ارایه می نمایند . 
اگر به دنبال یک قرار داد روتین و کم درد سر هستید مثل اکثر دانشجویان، قرار دادهای  corporate plan قرارداد های خوبی می باشند. 
برای Plan شرکت Bell  باید به فروشگاه هایی بروید که مخصوص Plan  های Corporate  هستند بروید. در حال حاضر این دو فروشگاه هستند. حتما قبل از رفتن به این فروشگاه ها تماس تلفنی بگیرید تا مطمئن شوید که در زمان مراجعه شما کسی هست که از این پلن های خاص اطلاع داشته باشد.