قیمت رستوران ها در تورنتو کانادا


در این قسمت لیست قیمت وعده های غذایی در رستوران های شهر تورنتو کانادا قرار داده شده.

در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند.

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

تورنتو

وعده غذایی در یک رستوران ارزان  : 15 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 12 تا 20 دلار کانادا

وعده غذایی برای دو نفر در رستوران متوسط همراه پیش غذا و دسر  :  70 دلار کانادا -محدوده قیمت :  50 تا 100 دلار کانادا

مک دونالدز "کومبو"  :  9 دلار کانادا - محدوده قیمت : 7.89 تا 10 دلار کانادا

کاپوچینو :  3.6 دلار   محدوده قیمت : 3 تا 4.25 دلار کانادا

نوشابه پپسی 330 میلی لیتر :  1.9 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.25 تا 2.5 دلار کانادا

آب معدنی 330 میلی لیتر :  1.57 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا 2 دلار کانادا