قیمت رستوران ها در مونترال کانادا


در این قسمت لیست قیمت وعده های غذایی در رستوران های شهر مونترال کانادا قرار داده شده.

در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند.

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

مونترال

وعده غذایی در یک رستوران ارزان  : 14 دلار کانادا - محدوده قیمت : بین 12 تا 20 دلار کانادا

وعده غذایی برای دو نفر در رستوران متوسط همراه پیش غذا و دسر  :  63 دلار کانادا - محدوده قیمت : 50 تا 80 دلار کانادا

مک دونالدز "کومبو"  :  9 دلار کانادا - محدوده قیمت :  7 تا 10 دلار کانادا

کاپوچینو :  3.48 دلار  محدوده قیمت : 2.75 تا 4 دلار کانادا

نوشابه پپسی 330 میلی لیتر :  1.80 دلار کانادا – محدوده قیمت : 1.25 تا 2.5 دلار کانادا

آب معدنی 330 میلی لیتر :  1.36 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1 تا 2 دلار کانادا