قیمت رستوران ها در ونکوور کانادا


در این قسمت لیست قیمت وعده های غذایی در رستوران های شهر ونکوور کانادا قرار داده شده.

در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند.

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

ونکوور

وعده غذایی در یک رستوران ارزان  : 15 دلار کانادا - محدوده قیمت : 12 تا 20 دلار کانادا

وعده غذایی برای دو نفر در رستوران متوسط همراه پیش غذا و دسر  :  65 دلار کانادا - محدوده قیمت :  50 تا 85 دلار کانادا

مک دونالدز "کومبو"  :  9 دلار کانادا - محدوده قیمت :  7 تا 10 دلار کانادا

کاپوچینو :  4.07 دلار – محدوده قیمت : 3.5 تا 4.5 دلار کانادا

نوشابه پپسی 330 میلی لیتر :  1.93 دلار کانادا   محدوده قیمت : 1.5 تا 2.5 دلار کانادا

آب معدنی 330 میلی لیتر :  1.80 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.2 تا 2.5 دلار کانادا