قیمت رستوران ها در کانادا


در این قسمت لیست قیمت وعده های غذایی در رستوران های کانادا بطور میانگین قرار داده شده.

در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند.

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

وعده غذایی در یک رستوران ارزان : 15 دلار کانادا - محدوده قیمت : 12 تا 20 دلار کانادا

وعده غذایی برای دو نفر در رستوران متوسط همراه پیش غذا و دسر :  60 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 50 تا 80 دلار کانادا

مک دونالدز "کومبو" :  9 دلار کانادا - محدوده قیمت :  7.5 تا 10 دلار کانادا

کاپوچینو :  3.77 دلار   محدوده قیمت : 3 تا 4.5 دلار کانادا

نوشابه پپسی 330 میلی لیتر :  1.95 دلار کانادا – محدوده قیمت : 1.5 تا 2.5 دلار کانادا

آب معدنی 330 میلی لیتر :  1.68 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1 تا 2 دلار کانادا