قیمت مواد غذایی در ونکوور کانادا


در این قسمت لیست قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر ونکوور کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

 ونکوور

شیر معمولی 1لیتر :  2.24 دلار کانادا   محدوده قیمت : 1.32 تا 3 دلار کانادا

نان سفید 500 گرم :  3.09  دلار کانادا محدوده قیمت :  2.25 تا 4 دلار کانادا

برنج سفید 1 کیلوگرم :  4.24 دلار کانادا – محدوده قیمت :  3 تا 5 دلار کانادا

تخم مرغ 12 تایی :  4.01 دلار کانادا – محدوده قیمت :  3 تا  5 دلار کانادا

پنیر محلی :  14.66 دلار کانادا – محدوده قیمت :  10  تا  20 دلار کانادا

سینه مرغ بدون پوست و استخوان :  15.29 دلار کانادا   محدوده قیمت : 10 تا  20 دلار کانادا

سیب 1 کیلوگرم :  3.63 دلار کانادا   محدوده قیمت : 2.65 تا 4.41 دلار کانادا

موز 1 کیلوگرم :  1.89 دلار کانادا – محدوده قیمت :  1.5 تا 2.65 دلار کانادا

پرتقال 1 کیلوگرم :  3.85 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.5 تا 6 دلار کانادا

گوجه فرنگی ا کیلوگرم :  3.91 دلار کانادا -  2.20 تا 5.51 دلار کانادا

سیب زمینی 1 کیلوگرم :  2.04 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.2 تا 3 دلار کانادا

پیاز 1 کیلوگرم :  1.99 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5 تا  3 دلار کانادا

کاهو 1 عدد :  2.22 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

آب بطری 1.5 لیتری :  2.17 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

یک بسته سیگار مارلبرو :  12 دلار کانادا   محدوده قیمت : 11 تا 13.5 دلار کانادا