نحوه سطح بندی آزمون آیلتس از سوی اداره مهاجرت کانادا IELTS GENERAL


نحوه سطح بندی آزمون آیلتس از سوی اداره مهاجرت کانادا IELTS GENERAL

در یکی از مقاله های مهاجران کانادا با عنوان معیارسنجش سطح زبان در کانادا، به این نکته اشاره گردید که اداره مهاجرت کانادا در حال حاضر تنها نتیجه سه آزمون را برای سنجش سطح زبان افراد بررسی می نماید. نام یکی از این آزمون ها آیلتس IELTS می باشد. آزمون IELTS به دو صورت برگزار می گردد. IELTS General برای مهاجران و IELTS Academic برای متقاضیان تحصیل دانشگاههای کانادا. برای مهاجرت به کانادا لازم است در آزمون IELTS General شرکت نمایید. جدول زیر رابطه بین نتیجه این آزمون و معیار سنجش سطح زبان در کانادا CLB را نشان می دهد. 


سطح CLB

نتیجه آزمون برای هر یک از مهارت ها

صحبت کردن

گوش دادن

خواندن

نوشتن

9و بالاتر

7.0-9.0

8.0-9.0

7.0-9.0

7.0-9.0

8

6.5

7.5

6.5

6.5

7

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5.5

5.5

5.0

5.5

5

5.0

5.0

4.0

5.0

4

4.0

4.5

3.5

4.0