گزارش یک ساله عملکرد سیستم اکسپرس اینتری از ابتدای سال 2015 تا 2016


در طی این سال برای 31063 پرونده، نامه (Invitation to Apply) ITA صادر شده که نتایج آن به شرح زیر است:

بیشتر افرادی که در لیست قبولی ها قرار داشتند دارای مدرک مهندسی کامپیوتر یا فعالان بخش غذا بوده اند.
بیشتر افرادی که در لیست قبولی ها قرار داشتند با ویزا های دیگری (مانند کار و...) در کانادا زندگی می کرده اند.
بیشتر افراد قبول شده از کشورهای: هند- فیلیپین-چین-انگلیس-ایرلند بوده اند.
بیشتر افرادی که در لیست قبولی ها قرار داشتند دارای دانش زبان انگلیسی یا فرانسه خوبی بوده اند.

بیشترین مشاغلی که قبول شده و دعوتنامه برایشان صادر شده (مشاغل دارای کد NOC) به شرح زیر بوده اند:

 • صنعت غذا (NOC 6311)
 • آشپز-مدرک اخذ شده در کانادا (NOC 6322)
 • تحلیل گر داده (NOC 2171)
 • مهندسی نرم افزار کامپیوتر (NOC 2173)
 • مهندسی برنامه نویسی کامپیوتر (NOC 2174)
 • استاد دانشگاه (NOC 4011)
 • طراح گرافیک کامپیوتری (NOC 5241)
 • حسابداری و حسابرس خبره (NOC 1111)

به 4 طریق می توانند به تحت برنامه برنامه اکسپرس اینتری به کانادا مهاجرت نمایند.

نتایج 31063 پرونده ای که طی این سال قبول شده است به شرح زیر می باشد:

 • FSW (روش نیروی متخصص فدرال)  13214 نفر = 42.6%
 • CEC (روش تجربه کانادایی) 11228 نفر = 36.1%
 • PNP (روش انتخاب استانی) 4105 نفر = 13.2 %
 • FST (روش تجربه کار کانادایی)  2516 نفر = 8.1%

بیشتر از 60% کل افراد دارای امتیاز 600 به بالا بوده اند. لازم به ذکر است بیش از 78 % افرادی که در این سیستم قبول شده اند دارای ویزاهای دیگر مانند ویزای کار یا تحصیل بوده و در کانادا زندگی می کنند.