بدترین شهرهای جهان کدام استهراره در کشور زیمباوه بدترین شهر جهان برای زندگی است و در رده بندی از مجموع 140 کشور بدترین رتبه را به خود اختصاص داده است. مجموع امتیاز این شهر از 100 فقط 37.5 می باشد.میزان بالای جرم و جنایت در کشور، وضعیت ناآرام شهری، درگیری‌ها و کیفیت پائین حمل و نقل عمومی از عوامل تاثیرگذار در پائین بودن رتبه این شهر بوده است. نزدیک به 3 میلیون نفر در این شهر ساکن هستند که اکثر آن‌ها در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
رتبه 136 : طرابلس٬ لیبی
رتبه 137 : لاگوس٬ نیجریه
رتبه 138 : پورت موسبی، پاپو گینه نو
رتبه 139 : داکا٬ بنگلادش
رتبه 140 : دمشق٬ سوریه