بیمه دانشجویی در استرالیا

بیمه دانشجویی

بیمه دانشجویی استرالیا یا به اختصار OSHC برای تمام دانشجویان خارجی استرالیا اجباری است؛ از آنجاییکه سازمان پزشکی و درمان استرالیا، دانشجویان خارجی را پوشش نمی دهد، از این رو دانشجویان باید قبل از ورود به استرالیا بیمه خود را برای تمام مدت تحصیل در استرالیا تهیه نمایند.
یکی از سازمان های ارائه دهنده بیمه دانشجویی شرکت NIB  است. با داشتن این بیمه نامه می توانید:
در یکی از 400 بیمارستان خصوصی طرف قرار داد با NIB  بستری شوید.
در کلیه بیمارستان های دولتی استرالیا بستری شوید.
هزینه ویزیت دکتر و حمل و نقل با آمبولانس را پرداخت نكنید.
عمل جراحی داشته باشید.
داروهای مورد نیاز خود را در طول درمان تهیه کنید.
برخی از پروتز ها را انجام دهید.


مزایای استفاده ازبیمه دانشجویی NIB  
عضویت و به طور کلی استفاده از بیمه NIB آسان است. تقریبا تمام کارها را می توانید به صورت آنلاین یا از طریق تلفن انجام دهید. این بیمه می تواند شخصی یا خانوادگی تهیه شود. با تهیه بیمه خانوادگی خود، همسر خود و فرزندان زیر 18 سال خود را بیمه می کنید. البته به شرطی که این افراد با شما در استرالیا باشند.


در مورد بیمه NIB
این شرکت به بیش از 700 هزار دانشجو در سطح استرالیا بیمه ارائه می دهد.
NIB
می داند برای بیمه دانشجووی در استرالیا شما به عنوان یک دانشجوی خارجی دقیقا به چه چیزی نیاز دارید.


خدمات خاص :

این بیمه موارد زیر را هم پوشش می دهد:
تصادفات
حاملگی و زایمان
پاتولوژی و رادیولوژی


خدماتی که nib پوشش نمی دهد:
خدمات درمان و بیمه شما خارج از استرالیا
عمل جراحی زیبایی
دندانپزشکی، چشم پزشکی و فیزیوتراپی
قابل توجه است که با پرداخت مبلغی بیشتری، می توانید از مزایای بیمه nib در دندانپزشکی و چشم پزشکی و حتی فیزیوتراپی نیز بهره مند شوید. مبالغ زیر به ازای سال محاسبه شده اند:
چشم پزشکی -- 250$
دندانپزشکی --- حداکثر 600$
فیزیوتراپی --- 350$