سیاست‌های استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان

سیاست‌های دولت استرالیا برای مقابله با ورود پناهجویان

از زمانی که در سال2013 تونی ابوت به عنوان رهبر حزب محافظه کار لیبرال های استرالیا نخست وزیر این کشور شد، تلاش برای توقف قایق های پناهجویان را همانطور که به رای دهندگان خود وعده داده بود در صدر برنامه هایش قرار داد و شرایط برای مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند به وسیله قایق خود را از اندونزی به استرالیا برسانند، فرق کرد.

وی در تبلیغات انتخاباتی خود هم اعلام کرده بود در صورتی که در انتخابات نخست وزیری این کشور پیروز شود سیاست سختگیرانه ای در مورد مهاجران اعمال خواهد کرد . وی گفته بود برای هدایت عملیات مربوط به مقابله با قاچاقچیان انسان یک فرمانده نظامی تعیین خواهد کرد و اقامت پناهجویانی که موقعیت پناهندگی بگیرند نیز با ویزای موقتی قابل تمدید، محدود خواهد شد.

همچنین ابوت، اعلام کرده بود در صورتی که نخست وزیر استرالیا شود ، بیش از 30هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی آنان در دست رسیدگی است، اجازه اقامت دائم در استرالیا را نخواهند یافت و در صورت قبول درخواست پناهندگی، به این افراد هم صرفا ویزای موقت سه ساله داده می شود و در مورد پیوستن اعضای خانواده و اجازه کار آنان نیز محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

البته قوانین مربوط به پذیرش و اسکان پناهجویان قبل از این دولت به تصویب رسیده است و لی اجرای آن به دولت فعلی این کشور واگذار شد به این صورت که دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تمام پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به اردوگاه هایی در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو یا کشور کوچک نوارو می فرستد و به هیچ یک از آنها پناهندگی نمی دهد.

تمام این اقدامات برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به خاک استرالیا صورت می گیرد ولی امروز اردوگاه هایی که آنها برای پناهجویان در نظر گرفته اند پر شده از جوانانی که به هوای پیدا کردن کار و داشتن سطح زندگی بهتر هرآنچه دارند را می فروشند و با خانواده خود و یا به تنهایی دل به دریا زده و زندگی شان را به دست امواج دریا و قاچاقچیان می سپارند.

قایق هایی هم در این میان هستند که راه را حتی به نیمه نرسانده و همراه با مسافران خود به اعماق دریا می روند و یا به دست ماموران افتاده و به کمپ های پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، به جزایری در اقیانوس هند فرستاده می شوند و طبق قوانین استرالیا باید در این کمپ ها به سر ببرند.