پلیس استرالیا

پلیس  در استرالیا مسئول است حقوق کیفری را در کشور اجرا نماید . کلانتر، افسران و مأموران کلانتری در هر ایالت و منطقه مسئول اجرای احکام دادگاه و اجرای قانون مدنی در حوزه های قضایی هستند .
در استرالیا دو گروه از نیروهای پلیس وجود دارد . پلیس ایالتی  و پلیس فدرال استرالیا (AFP). نیروهای پلیس دولت مسئول اجرای قانون دولت در کشورهای خود (از جمله شهرستانها) می باشند .  AFP همچنین مسئولیت نقش پلیس جامعه (شبیه به پلیس دولت) در کشورهای مشترک المنافع مناطق مانند منطقه مرکزی استرالیا را نیز داراست . مرزهای بین دو سطح از اجرای قانون تا حدودی انعطاف پذیر هستند و پلیس ایالتی و فدرال همکاری و یا انتقال موارد بین یکدیگر را بسته به شرایط خاص انجام می دهند .
بر خلاف برخی دیگر از کشورهای تحت مشترک المنافع مانند بریتانیا به خودی خود، پلیس ایالتی و فدرال استرالیا سلاح گرم. کمربند افسران وظیفه ، تفنگ دستی گلاک 22 ؛ X26 تیزر ؛ باتون ؛ اسپری فلفل ؛ 2 مجموعه از دستبند . کارتریج مهمات؛ دستکش. مشعل؛ رادیو را همراه دارند .