استرالیا و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری امضا می‌کنند

تاریخ ثبت خبر :8/10/2017

اتحادیه اروپا و استرالیا توافقنامه ای جهت تقویت همکاری ها امضا می کنند.

 

امروز «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «جولی بیشاپ» وزیر امور خارجه استرالیا این توافقنامه را امضا خواهند کرد.

 

امضای این قرارداد آغاز یک دوره جدید همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و استرالیا را نشان می دهد.

 

این توافقنامه اتحادیه اروپا و استرالیا را برای حل و فصل چالش های سیاست خارجی و امنیتی، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی و مسائل اقتصادی و تجاری توانمند خواهد کرد.

 

این توافقنامه باعث ایجاد ارتباطات نزدیک تر میان رهبران دولتی، تجار  و جامعه مدنی خواهد شد.

 

موگرینی گفت: اروپا و استرالیا از لحاظ جغرافیایی خیلی دور از هم هستند، اما ما با همکاری روزانه در سطح جهانی به عنوان همکاران و دوستان همفکر کار می کنیم. این توافقنامه فرصتی برای مشارکت است و باعث نزدیک شدن جامعه اروپا و جامعه استرالیا برای تجارت و به اشتراک گذاشتن دانش با یکدیگر می شود.