اعتراض شركتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی به فیلترینگ در استرالیا

تاریخ ثبت خبر :4/17/2016

شركت های سرویس دهنده اینترنتی در استرالیا با تجمعی مخالفت شدیدشان را با وضع قوانین فیلترینگ در این كشور اعلام كردند.
چندی پیش خبر اصرار وزیر فناوری اطلاعات استرالیا مبنی بر وضع قوانین محدودیت و فیلترینگ اینترنت سر و صدای بسیاری در این كشور به راه انداخت.
وزیر ارتباطات استرالیا به مردم و رسانه ها اعلام كرد كه بزودی این اتفاق خواهد افتاد و این امر به نفع مردم است.
اما امروز شركت های سرویس دهنده اینترنتی در استرالیا با تجمع خود خواستار لغو این قانون شدند و ضررهای اقتصادی و مغایرت با آزادی بیان را نقاط ضعف این قانون برشمردند اما مسئولان ارتباطات این كشور بر این اعتقاد هستند كه این نوع آزادی بیان هیچ نفعی برای مردم ندارد و استفاده كودكان از اینترنت باید نظام مند شود.