بدهی خانوارهای استرالیایی ۱۹۰ برابر درآمدشان شد

تاریخ ثبت خبر :7/5/2017

رزرو بانک استرالیا بیان کرد، بدهی خانواده های این کشور در سه ماه اول امسال به ۱۹۰ درصد از درآمد خالص این افراد رسید که این موضوع تا به حال سابقه نداشته است.

به گزارش خبرگزاری استرالیا(ای ای پی)، رزرو بانک استرالیا گفت، خانوراهای این کشور با بیشترین مقدار بدهی درکل تاریخ این کشور روبرو است؛ این در حالی است که ۱۰ سال پیش، همزمان با شروع مشکلات مالی در جهان کشور استرالیا توانست از این دوره پرمشکلم به سلامت عبور کنند؛ ولی امروز بیشتر از هر وقت دیگری دچار بدهی هستند. 

سهم عمده بدهی خانواده های استرالیایی وام مسکن آنها است. 

در همین رابطه «فیلیپ لو» رئیس رزرو بانک استرالیا روند کنونی اقتصاد استرالیا که نرخ پایین بهره بانکی و کاهش رشد دستمزدها است، مورد انتقاد قرار داد و افزود: تقاضای سرمایه گذاران خارجی و نیز بیشتر شدن جمعیت در این کشور باعث زیاد شدن بهای خانه و مسکن شده است.

نرخ سود بانکی کشور استرالیا هم اکنون ۱.۵ درصد است.