بزرگترین بانک استرالیا به انتقال پول به تروریست ها متهم شد

تاریخ ثبت خبر :8/3/2017

سرویس امنیتی استرالیا بانک Commonwealth Bank را متهم کرده بدون توجه به قوانین ضدتروریسم در حوزه بانکی و مالی، احتمالاً با پولشویی‌های گسترده، منابع مالی در اختیار تروریست ها قرار داده است. این بانک که ۵۳ هزار بار قوانین ضدتروریستی استرالیا نقض کرده احتمالاً با جریمه بسیار سنگینی روبرو خواهد شد.