حیوانی کمیاب در استرالیا روئیت شد

تاریخ ثبت خبر :7/5/2017

 

روزنامه بریزبِن استرالیا سه شنبه نوشت: عکس ثبت شده ، یک کانگوروی سفید رنگ را نشان می دهد که در استرالیا بسیار کمیاب می باشد.

یک کشاورز به نام ترِوور دو لاند گرافت و همسر وی جینِت ، چندی قبل برای نخستین بار این حیوان را حوالی مزرعشان دیده بودند اما نتوانستند از آن عکس بگیرند.

جینت می گوید : ما این حیوان را دیدیم که می پرید و مادرش به دنبال او می رفت.

جینت و همسرش پس از چند ماه با موبایل خود توانستند تصویر این حیوان بسیار کمیاب را بگیرند.

این زن و شوهر از 60 سال پیش در قسمت غربی استرالیا ساکن هستند و می گویند که برای بار اول با چنین حیوانی مواجه شدند.

از بین هر 100 هزار کانگوروئی که به دنیا می آیند ، یک کانگوروی سفید متولد می شود.