داور سرشناس بین‌المللی به دنبال زندگی در استرالیا

تاریخ ثبت خبر :5/7/2016

یکی از داوران مطرح فوتبال کشورمان مدتی است به دنبال خروج زندگی‌اش از ایران است.
یکی از داوران سرشناس و مطرح کشورمان که در عرصه بین‌المللی نیز فعال است می خواهد برای همیشه از ایران برود.
به گزارش تابناک ورزشی، کوچ داوران مطرح ایرانی از کشورمان ظاهرا به یک اپیدمی تبدیل شده است. بعد از خداحافظی زود هنگام سعید مظفری زاده از داوری و کوچ همیشگی او از ایران به کانادا حالا نوبت به یکی دیگر از داوران بین المللی کشورمان شده تا به دنبال بار سفر بستن از ایران باشد.
این داور از مدت ها قبل کارهای مربوط به اقامت خود در استرالیا را انجام داده است و قصد دارد در آینده ای نزدیک برای همیشه از ایران برود تا در استرالیا زندگی کند.
به نظر می رسد فشارهایی که روی داوران ایرانی است باعث شده تا برخی از این داوران قبل از موعد بازنشستگی عطای کار را به لقایش ببخشند و زودتر خود را از صحنه داوری خارج کنند