فرانسه برای استرالیا زيردريايي می سازد

تاریخ ثبت خبر :4/27/2016

يك شركت فرانسوي در رقابت با آلمان و ژاپن برنده قرارداد حدود 50 ميليارد دلاري استراليا (حدود 40 ميليارد دلار آمريكا) براي طراحي و ساخت 12 زيردريايي جديد ناوگان دريايي استراليا شد كه دولت فدرال استراليا وعده ايجاد هزاران شغل درپي اين قرارداد را داده است.