مرگ سواركار 19ساله استراليايي در مسابقات سيدني

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

به گزارش ايرنا از سيدني مورنينگ هرالد، اين حادثه هنگام عبور از مانع دوم براي كتلين فيشر استراليايي رخ داد.
پزشكان با وجود اقدام به موقع، نتوانستند جان او را نجات دهند.
جودي فاشر رئيس اسب سواري استراليا گفت: در اين حادثه پاي اسب به مانع برخورد كرد و اسب بر روي فيشر افتاد.
وي گفت:‌ ما سطح تجربه سواركاران را به دقت بررسي مي كنيم. به همين علت اين سواركار درصورت نداشتن گواهينامه، اجازه شركت در اين مسابقات را نمي يافت. 
به گفته مسئولان مسابقه، اين مانع ارتفاع كمي داشته است و معمولا براي آماده سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.
چند هفته‌ قبل نيز اوليويا اينگليس سواركار 17 ساله در مسابقات نيو ساوت ولز جان خود را از دست داد.