نظر مقامات استرالیا درباره مهاجرت به استرالیا

تاریخ ثبت خبر :4/7/2018

بسیاری هشدار می دهند که رشد بی سابقه اقتصاد استرالیا در 26 سال گذشته، بدون حضور مهاجران و پناهجویان میسر نبوده و باید دولت این کشور مواظب  باشد که روند مهاجرت به استرالیا دچار وقفه و بی نظمی نشود. 
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان این کشور، رشد 26 ساله صنعت و اقتصاد استرالیا، تنها مدیون روابط اقتصادی و تبادلات تجاری و صنعتی این کشور با چین و یا ثروت های طبیعی و یا صنایع استرالیا نیست، بلکه تا حد زیادی این موفقیت حاصل حضور نیروی کار جدیدی است که از طریق مهاجرت به استرالیا تامین می شود. صدها هزار نفر از سراسر جهان هر ساله جهت دریافت ویزای استرالیا اقدام کرده و در صورت موفقیت می تواند پس از طی نمودن مراحل اداری، جهت اقامت در استرلیا و بعدها اخذ تابعیت این کشور اقدام کنند. 
مهاجرت به استرالیا مزایای زیادی برای این کشور در برداشته است. بطوری که امروزه برخی از سیاستمداران این کشور از مهاجرت به عنوان راهی برای افزایش جمعیت نام می برند. سیاستگذاران این کشور بنا به گفته کارشناسان، باید راه هایی پیدا کنند تا با استفاده از صدور ویزای مهاجرت استرالیا جهت متقاضیان مهاجرت و اقامت در این کشور، این رشد اقتصادی که از دید بسیاری از آنها یک رکورد بی سابقه است را حفظ کنند. 
بسیاری از مهاجران به دلیل نیازهای مشاغل خاص در سراسر استرالیا به این کشور جذب و سپس اجازه اقامت در استرالیا را دریافت می کنند. در طول مراحل مختلف بررسی های پرونده های مهاجرت به استرالیا، از متقاضیان خواسته می شود که در آزمون های زبان انگلیسی، چک آپ های پزشکی و سلامت را بگذرانند.