اخذ اقامت استرالیا از طریق ازدواج

اقامت استرالیا از طریق ازدواج
این نوع ویزا برای متقاضیانی است که از طریق ازدواج با شهروند یا فردی که دارای اقامت دائم استرالیا قصد زندگی و اقامت در استرالیا را دارند.

ویزای ازدواج استرالیا مختص افرادیست که ازدواج رسمی و ثبت شده داشته باشند و یا بتوانند ثابت کند که در ۱۲ ماه گذشته زندگی مشترک با شریک خود داشته داشته اند. نحوه اقدام برای متقاضیانی که در زمان اقدام داخل و خارج از استرالیا هستند متفاوت می باشد. همینطور مدت زمان رسیدگی به پرونده های که از داخل خاک استرالیا اقدام می شود در حال حاضر بسیار طولانی تر خواهد بود.


این ویزا به دسته های زیر تقسیم می گردد: 

ویزای نامزدی یا ویزای شماره 300 - افرادی که در آینده قصد ازدواج دارند، این نوع از ویزا به ویزای "نامزدی" هم معروف است و به فردی تعلق می گیرد که با تبعه و یا مقیم دائمی استرالیا نامزد کرده ولی هنوز ازدواج نکرده است.

ویزای همسر (ویزای مشروط) ویزای شماره309- این ویزا به فردی تعلق می گیرد که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند. این فرد باید هنگام ارائه تقاضای خود در خارج از استرالیا باشد. این نوع ویزا "مشروط" است به این معنی که موقتی است و می تواند به ویزای دائمی همسر (ویزای شماره 100) تبدیل شود.

ویزای همسر (ویزای دائمی)، ویزای شماره 100- این یک ویزای دائمی برای فردی است که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند.

ویزای همسر (ویزای موقتی)، ویزای شماره 820- این یک ویزای موقتی است برای فردی که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند. این نوع ویزا شامل آن دسته از متقاضیانی می شود که در زمان تقاضا در داخل استرالیا زندگی می کنند. این ویزا می تواند به ویزای دائمی همسر ( ویزای شماره 801 ) تبدیل شود.

ویزای همسر (ویزای دائمی)، ویزای شماره 801- این یک ویزای دائمی برای فردی است که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند.


"مسأله حائز اهمیت این است که دو طرف باید اثبات کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج کسب اقامت نیست. معمولا در این زمینه باید مدارک متعددی مبنی بر اثبات روابط دو طرف قبل و بعد از ازدواج ارائه شود. "

"معمولا اگر زوج متقاضی به مدت 2  سال بعد از ازدواجبه صورت مشترک و با هم زندگی کرده باشند و مدارکی دال بر اثبات این موضوع به کارشناس اداره مهاجرت ارائه دهند، واجد شرایط برای اخذ ویزای دائم هستند."