اطلاعات عمومی استرالیا

کشور مشترک المنافع استرالیا کشوری توسعه یافته در نیمکره جنوبی کره زمین و با مساحت ۷۶۸۶۸۵۰ کیلومتر مربع ششمین کشور پهناور دنیا است .این کشوردارای 6 ایالت و 2 قلمرو (با درجه استقلال کمتر نسبت یه ایالتها) میباشد. استرالیا یکی از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر است که در سال ۱۹۰۱، استقلال یافت. نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعه اتحادیه کشورهای همسود(مجموعه ای از ۵۳ کشور مستقل که تمام آنها به جز موزامبیک و کامرون قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بودهاند) است.

پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، که در آن مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد.دو شهر بزرگ استرالیا، سیدنی و ملبورن میباشند .