مهاجرت به استرالیا

استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. کشور استرالیا، به عنوان یکی از کشورهای مهاجرپذیر مطرح در جهان، راه‌های مهاجرت بسیار زیادی را پیش روی مهاجران قرار داده است. ۶۹ نوع ویزای مختلف برای تمامی افرادی که پاسپورت ایرانی دارند از طرف اداره مهاجرت استرالیا تعریف شده است. از بین این تعداد ویزا، ۳۹ نوع آن ویزای دائم استرالیا است که ۱۵ نوع از آنها به این افراد اجازه میدهد که در استرالیا زندگی و کار کنند.

در حال حاضر، اداره مهاجرت استرالیا برای گزینش افراد متخصصی که متقاضی به مهاجرت به استرالیا هستند از سیستم SkillSelect استفاده میکند. بطور ساده، متقاضیان در این سیستم نام‌نویسی کرده و منتظر دعوتنامه استرالیا می‌شوند. درصورتی که دعوتنامه برای آنها ارسال شود و با پاسخ مثبت متقاضی مواجه شود، اقامت دائم Permanent Residency برای این افراد (که میتوانند خانواده خود را نیز به همراه داشته باشند) صادر می‌شود. اما از آنجایی که سطح رفاه و استاندارد زندگی در کشور استرالیا بسیار بالاست، در نتیجه تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از مقداری است که این کشور به آن نیاز دارد. بنابر این اداره مهاجرت استرالیا بر اساس امتیازدهی، افرادی که ویژگی‌های بهتری نسبت که دیگر متقاضیان دارند را به استرالیا دعوت میکند.


مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :

مهاجرت به استرالیا از طریق نیروی کار تخصصی

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج

و...