مهاجرت به گرجستان

دارندگان اقامت گرجستان اجازه دارند طبق شرایط ذکر شده در جواز اقامت آنها و مدت اعتبار ویزای گرجستان، در این کشور اقامت داشته و بطور متوالی بازدید نمایند. افرادی که دارنده اقامت گرجستان باشند می‌توانند یک فرد خارجی دیگر را به این کشور دعوت نمایند. اخیراً کشور گرجستان از اهمیت بالایی نزد ایرانیان برای اقامت پیدا کرده و مهم‌ترین دلیل آن شاید احتمال پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در سال‌های آتی باشد. همچنین دریافت اقامت گرجستان، نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمی راحت‌تر بوده و با سرمایه‌گذاری در گرجستان، می‌توانید به نتیجه‌های بسیار خوبی برسید.

روش‌های مختلفی برای دریافت مهاجرت به گرجستان و دریافت اقامت گرجستان وجود دارد. شما می‌توانید با دریافت اطلاعات درمورد هریک از روش‌های اقامت گرجستان و باتوجه به شرایط و نیاز های خود، بهترین آنها را انتخاب نمائید. همچنین با پر کردن فرم درخواست می‌توانید درخواست خود را برای دریافت اقامت گرجستان اعلام نموده تا بهترین روش به شما معرفی گردد.