قیمت اجاره خانه در آلمان 2020

اجاره آپارتمان در آلمان

به صورت کلی قیمت اجاره  خانه در آلمان حدود 65% بیشتر از ایران است (میانگین کلی تمان شهر ها) اما میانگین اجاره خانه در برلین حدود 25 تا 30 درصد بیش از تهران و قیمت خرید آپارتمان نیز 120 تا 160 درصد گرانتر از میانگین قیمتهاست.

در این بخش به مقایسه هزینه اجاره خانه و قیمت آپارتمان در 3 شهر بزرگ آلمان می پردازیم.

" آخرین آپدیت قیمت ها : 18 آوریل 2018 "

میانگین قیمت ماهانه اجاره خانه در آلمان

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 790.25 یورو ، محدوده قیمت : 600.00-1,000.00

در هامبورگ : 817.41 یورو ، محدوده قیمت : 620.00-900.00

در فرانکفورت : 896.30 یورو ، محدوده قیمت : 650.00-1,200.00

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 553.57 یورو ، محدوده قیمت : 400.00-700.00

در هامبورگ : 604.81 یورو ، محدوده قیمت : 410.00-755.00

در فرانکفورت : 646.40 یورو ، محدوده قیمت : 500.00-850.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 1,520.29 یورو ، محدوده قیمت : 1,100.00-2,000.00

در هامبورگ :  1,697.14 یورو ، محدوده قیمت : 1,200.00-2,000.00

در فرانکفورت : 1,706.82 یورو ، محدوده قیمت : 1,200.00-2,500.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 917.17 یورو ، محدوده قیمت : 800.00-1,100.00

در هامبورگ : 1,072.67 یورو ، محدوده قیمت : 1,200.00-2,000.00

در فرانکفورت : 1,150.00 یورو ، محدوده قیمت :  800.00-1,700.00

میانگین قیمت خرید خانه در آلمان

قیمت خرید آپارتمان در مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 4,987.14 یورو ، محدوده قیمت : 4,300.00-6,000.00

در هامبورگ : 5,111.7  یورو ، محدوده قیمت : 4,000.00-7,000.00

در فرانکفورت : 6,187.56 یورو ، محدوده قیمت : 4,800.00-9,000.00

قیمت خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 3,354.58 یورو ، محدوده قیمت : 2,800.00-4,000.00

در هامبورگ : 3,162.50  یورو ، محدوده قیمت : 2,200.00-4,500.00

در فرانکفورت : 3,721.00 یورو ، محدوده قیمت : 2,500.00-5,000.00

برای اطلاع از سایر هزینه ها، به صفحه هزینه زندگی در آلمان مراجعه فرمایید.