قیمت اجاره خانه در آلمان 2020

اجاره آپارتمان در آلمان

به صورت کلی قیمت اجاره  خانه در آلمان حدود 65% بیشتر از ایران است (میانگین کلی تمان شهر ها) اما میانگین اجاره خانه در برلین حدود 25 تا 30 درصد بیش از تهران و قیمت خرید آپارتمان نیز 120 تا 160 درصد گرانتر از میانگین قیمتهاست.

در این بخش به مقایسه هزینه اجاره خانه و قیمت آپارتمان در 3 شهر بزرگ آلمان می پردازیم.

" آخرین آپدیت قیمت ها : ژوئن 2020 "

میانگین قیمت ماهانه اجاره خانه در آلمان

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 912.20 یورو ، محدوده قیمت : 690.00-1,200.00

در هامبورگ : 870.76 یورو ، محدوده قیمت : 700.00-1,200.00

در فرانکفورت : 1,061.33 یورو ، محدوده قیمت : 800.00-1,500.00

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 667.96 یورو ، محدوده قیمت : 500.00-1.000.00

در هامبورگ : 639.71 یورو ، محدوده قیمت : 500.00-900.00

در فرانکفورت : 848.16 یورو ، محدوده قیمت : 600.00-1.200.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :

در برلین : 1,716.67 یورو ، محدوده قیمت : 1,300.00-2,500.00

در هامبورگ :  1,788.88 یورو ، محدوده قیمت : 1,500.00-2,200.00

در فرانکفورت : 2,074.44 یورو ، محدوده قیمت : 1,560.00-3,000.00

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر :

در برلین : 1,220.64 یورو ، محدوده قیمت : 900.00-1,800.00

در هامبورگ : 1,303.85 یورو ، محدوده قیمت : 1,000.00-1,600.00

در فرانکفورت : 1,528.00 یورو ، محدوده قیمت :  1,200.00-2,500.00

میانگین قیمت خرید خانه در آلمان

قیمت خرید آپارتمان در مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 5,858.81 یورو ، محدوده قیمت : 4,500.00-8,000.00

در هامبورگ : 6,370.68  یورو ، محدوده قیمت : 5,000.00-8,000.00

در فرانکفورت : 6,694.74 یورو ، محدوده قیمت : 4,000.00-10,000.00

قیمت خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر (قیمت هر متر مربع ) :

در برلین : 3,817.86 یورو ، محدوده قیمت : 2,800.00-4,000.00

در هامبورگ : 3,898.22  یورو ، محدوده قیمت : 2,200.00-4,500.00

در فرانکفورت : 4,310.53 یورو ، محدوده قیمت : 3,000.00-7,000.00

برای اطلاع از سایر هزینه ها، به صفحه هزینه زندگی در آلمان مراجعه فرمایید.