آمادگی یک شرکت آلمانی برای سرمایه گذاری در شمال سیستان و بلوچستان

تاریخ ثبت خبر :7/26/2017

هوشنگ ناظری روز پنجشنبه اظهار داشت: این هیات از محدوده های مختلف منطقه سیستان از جمله رامشار و شهرستان های نیمروز، زهک و زابل دیدن کرده و تا کنون برای سرمایه گذاری در دانشگاه زابل اعلام آمادگی کرده اند.

فرماندار شهرستان ویژه زابل ادامه داد: نمایندگان این شرکت در حال بررسی زمین های پیشنهادی در شهرستان های زهک و نیمروز است.

وی افزود: شرکت سان فارمینک در حوزه استفاده از انرژی های خورشیدی و کشاورزی فعالیت دارد.

ناظری تصریح کرد: هدف اصلی این شرکت استفاده از انرژی های خورشیدی در گلخانه ها و نیز آموزش افراد متخصص در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت از طریق دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوچستان معرفی و پیش از این هم بازدیدهایی از منطقه داشته است.

منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان به دلیل تابش تقریبا عمود خورشید و نیز وجود بادهای 120 روزه ظرفیت بسیار مطلوبی در زمینه انرژی های نو دارد که با وجود تمام این ظرفیت ها تنها یک توربین بادی در دشت سیستان قرار دارد که بر اساس آمارهای موجود همواره بیشترین راندمان را در کشور داراست.