برخورد با موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو

تاریخ ثبت خبر :5/21/2016

ابراهیم حاجی زاده گفت: سال گذشته کشور آلمان در صدر علاقه دانشجویان ایرانی جهت حضور و ادامه تحصیل قرار داشت.

وی افزود: در کنار کشور آلمان، تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل راهی کشورهای استرالیا، روسیه و برخی دیگر از کشورها شدند.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر برخورد وزارت علوم با موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو اظهارکرد: سایت ویژه ای از طرف وزارت علوم طراحی شده و افراد می توانند با مراجعه به این سایت از جزئیات دانشگاه های معتبر و موسسات اعزام دانشجو با خبر شوند.

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

حاجی زاده با اشاره به فراهم بودن شرایط جهت شکایت دانشجویان از موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خاطرنشان کرد: افراد می توانند به وزارت علوم مراجعه و شکوائیه خود را ارائه دهند و یا از طریق ارسال شکایت خود به آدرس میدان فردوسی، خیابان شهید مطهری، سازمان امور دانشجویی را از تخلف های صورت گرفته با خبر کنند.

وی با ارائه توصیه ای به دانشجویان علاقه مند به تحصیل در خارج از ایران تصریح کرد: به افراد توصیه می شود که برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری عازم خارج شوند و برای اخذ لیسانس، از کشور خارج نشوند. 

"خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"