تسریع اخراج پناهجویان از آلمان

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

دولت آلمان تصمیم گرفته تا روند اخراج پناه جویانی را که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته نشده را تسریع بخشد.تصمیم تسریع روند اخراج پناه جویان شامل پناهجویانی که از کابل و شمال افغانستان به آلمان رفته اند، نیز می شود.
این تصمیم هنوز از سوی پارلمان آلمان تایید نشده است. بر اساس مقررات جدید، ماموران اداره مهاجرت آلمان اجازه خواهند داشت برای اطمینان از کشور مبدا پناهجویان، تلفن آنان را چک کنند.
همچنین بر اساس این مقررات جدید، دولت آلمان قصد دارد پناهجویانی را که در خواست پناهندگی شان پذیرفته نشده در صورتی که برای امنیت عمومی آلمان خطرناک تشخیص شوند بازداشت کند و یا با نصب دستگاه الکترونیکی در بدن، آنان را زیر نظر بگیرد.
کمک مالی برای تشویق پناهجویانی که داوطلبانه از آلمان برگردند نیز جزو طرح دولت آلمان است. در همین حال، (۴ حوت) یک پرواز دربست شامل ۵۰ پناهجوی افغان از آلمان به کابل برگردانده شده است. این سومین پروازی است که پناهجویان افغان را از آلمان به کشور آورده است.
وزیر داخله آلمان گفته است که کابل و شمال افغانستان امن است و برگرداندن پناهجویانی از این بخش های افغانستان قابل قبول می باشد. دولت آلمان در یک سال گذشته هشتاد هزار پناهجو را به کشورهای مبدا برگردانده است.
این اقدام دولت آلمان اعتراضات شدید عفو بین لملل و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان، که به دلیل سیاست پناهجویی اش مورد انتقادهای تند داخلی و اروپایی قرار دارد، دو هفته پیش موافقت ۱۶ دولت ایالتی آلمان را در سرعت بخشیدن به بازگردان پناهجویانی که درخواست شان رد شده، به دست آورده بود.
پنج ایالت آلمان نیز تصمیم گرفته اند که به دلیل تشدید نا آرامی‌ها در افغانستان بازگرداندن پناهجویان افغان را فعلا اجرایی نکنن .