زاغه های پناهندگان رومانیایی در آلمان تخریب شد

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

آژانس پناهندگان در آلمان زاغه های ساخته شده در زمین های بایر صنعتی را که متعلق به پناهندگان رومانیایی بود تخریب کرد .
در این خانه های غیر قانونی نزدیک به 30 نفر ظرف سه سال گذشته زندگی می کردند . پلیس شهر فرانکفورت بیان کرد با تخریب این خانه ها امنون بی خانمان ها با اتوبوس به محل اقامت موقت منتقل می شوند .
این تخریب تنها یک روز پس از آتش سوزی در ساختامان پناهندگان رومانیایی در آلمان صورت گرفت که در آن 5 تن نیز زخمی شدند . پس از حادثه آتش نشانان در محل حاضر شده و سعی در اطفاء حریق را داشتند .
یکی از ساکنان محل در این باره گفت : " تخریب زاغه ها از آن رو صورت گرفت که پناهندگان بسیاری از قوانین را در اینجا رعایت نمی کنند و برای ساکنان منطقه ایجاد مزاحمت کردند .
" مایکل جنیش " سخنگوی دفتر فرانکفورت نیز گفت : " پناهندگان اصول ایمنی را رعایت نمی کنند . به خاطر وجود اجاق گاز ها و رعایت نرکدن اصول ایمنی آتش سوزی اخیر نیز رخ داده است . ما به پناهندگان اجازه دادیم قبل از تخریب زاغه ها واسایل با ارزش خود را از خانه ها خارج کنند و با خود ببرند."