گروه ۱۸ نفره پناهجویان افغان که از آلمان اخراج شده بودند به کابل رسیدند

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

در حالی که فعالان مدنی آلمان بارها علیه سیاست اخراج پناهجویان از این کشور تظاهرات برگزار کرده‌اند، سومین گروه پناهجویان پذیرفته نشده افغان نیز به کشورشان بازگردانده شدند.
«حفیظ احمد میاخیل» مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین افغانستان، اعلام کرد که درخواست‌های پناهندگی این پناهجویان در آلمان رد شده‌ است.
براساس گزارش‌ها، هواپیمای حامل این پناهجویان که 18 نفر بودند، شب گذشته مونیخ را به قصد کابل ترک کرد.
در بهمن ماه امسال نیز 50 پناهجوی افغان از شهر فرانکفورت آلمان اخراج و به کابل انتقال داده شدند.
پیش از آن نیز یک گروه 50 نفری از پناهجویان افغان نیز به افغانستان بازگردانده شده بودند. پس از اخراج این پناهجویان، فعالان مدنی آلمان چندین بار علیه این اقدام دولت برلین تظاهرات برگزار کردند.
بااین وجود، نظرسنجی در آلمان نشان داد که برخلاف تظاهرات‌هایی که در این کشور علیه اخراج پناهجویان افغان راه‌اندازی شده بود، اکثر شرکت‌کنندگان این نظرسنجی با بازگرداندن افغان‌های پذیرفته نشده موافق هستند.
در این نظرسنجی توسط یک مجله آلمانی و اجرای مرکز تحقیقاتی «امنید» راه‌اندازی شده بود، 74 درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان قبول نشده باید به افغانستان بازگردانده شوند.