آتش سوزی گسترده در جنگلهای اطراف شهر نفت خیز مک موری استان آلبرتا کانادا

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

آتش سوزی گسترده در جنگلهای اطراف شهر نفت خیز مک موری در استان آلبرتا کانادا موجب شد نیروهای امداد و نجات خانه های اطراف را تخلیه کنند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

یک مقام شهرداری مک موری اعلام کرد برای مهار آتش سوزی حالت فوق العاده در بخشی از شهر اعلام شده است.
به گفته وی دود غلیظ تنفس را برای شماری از ساکنان شهر که یکصد هزار نفر جمعیت دارد، مشکل کرده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

این منبع افزود نیروهای امداد و نجات در اقدامی احتیاطی حدود پانصد نفر از ساکنان شهر را که به محل آتش سوزی نزدیکتر بودند تخلیه و به مکان دیگری منتقل کردند هر چند شعله های آتش هنوز هم بیش از یک کیلومتر با شهر فاصله دارند و خطری جان شهروندان را تهدید نمی کند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

مناطق جنگلی غرب کانادا از چند هفته پیش با آتش سوزیهای پراکنده روبرو شده است. امسال به علت گرما و خشکی هوا این پدیده زودتر از سالهای گذشته آغاز شده است.