آیا قطب شمال به لندن منتقل خواهد شد

تاریخ ثبت خبر :4/20/2016

در سال 2000، محققان در یک ویدیو نشان دادند که قطب چرخشی شمال به سمت شرق در حال حرکت است. اکنون دانشمندان آزمایشگاه جت پیشرانش ناسا به توضیح این امر و نقش انسان در آن پرداخته اند.
قطب شمال پیش از این به سمت غرب و خلیج هوستون کانادا حرکت کرده بود اما در سال 2000، این حرکت تغییر جهت داده و با سرعت دو برابر به سمت شرق حرکت کرد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"


قطب شمال پیش از این به سمت غرب و خلیج هوستون کانادا حرکت کرده بود اما در سال 2000، این حرکت تغییر جهت داده و با سرعت دو برابر به سمت شرق حرکت کرد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

اکنون دانشمندان بر این باورند که تغییرات در توزیع توده بر روی سطح زمین عامل این تغییر است. به گفته آن ها، انسان ها با تغییر دادن تعادل آب و یخ بر روی زمین طی فرآیند گرم شدن جهانی بر حرکت قطب شمال تاثیر گذاشته اند.

محققان از داده های ناهنجاری گرانشی ماهواره GRACE برای تقویت شبیه سازی های خود استفاده کردند که نشان می دادند محور زمین بطور خاص به تغییرات در حجم آب در عرض جغرافیایی میانی حساس است. از این رو اگرچه گرینلند و قطب جنوب با از دست رفتن شدید یخ روبرو هستند و کاهش سفره های آب در اوراسیا در مجموع فقدان بسیار کوچکتر آب می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند.

بی ثبات کردن سریع صفحات یخی در گرینلند و قاره قطب جنوب در اینجا نقش بزرگی ایفا می کند اما محققان از مدلهای رایانه ای جدید استفاده کردند که نشان داد از دست رفتن آب در اوراسیا در اطرف هند و دریای خزر برای تغییر مسیر قطب به سمت شرق کافی بوده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

این تحقیق نگران کننده است زیرا نشان می دهد الگوی حرکت قطب شمال از ارتباط نیرومندی با آب و هوا برخوردار است.