ادامه سیاست‌های دولتی که با رأی مردم ساقط شد

تاریخ ثبت خبر :7/3/2016

«همان‌گونه که قبلاً در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح گردیده، مجدداً تأکید می‌شود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.»

  "خبرخوان وبسایت مهاجرت ایرانی"   

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریوی کانادا در مصادره اموال غیردیپلماتیک ایران موضع‌گیری کرد.

حسین جابر انصاری در واکنش به حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا برای مصادره اموال غیردیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این کشور آورده است:

بر اساس اخبار منتشره دیوان‌عالی ایالت اونتاریوی کانادا با صدور یک رأی سیاسی، بر اساس ادعاهای بی‌اساس در مورد به‌اصطلاح حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، حکم توقیف 13 میلیون دلار از اموال ایران را تأیید کرده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست‌های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می‌داند که با رأی مردم ساقط شد.

شناسایی و اجرای آرای سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوان‌عالی ایالت مذکور کانادا مورد تأیید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست‌های افراطی دولت پیشین کانادا است.

از این رو همان‌گونه که قبلاً در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح گردیده، مجدداً تأکید می‌شود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن رأی دیوان‌عالی ایالت اونتاریو و یادآوری مسئولیت بین المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران در آن کشور، تأکید می‌نماید عدم‌رعایت تعهدات یادشده موجبات مسئولیت بین المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می‌دارد.