افزایش شمار پناهجویانی که از آمریکا وارد کانادا می شوند

تاریخ ثبت خبر :7/21/2017

آمارهای منتشر شده توسط دولت کانادا روز جمعه نشان داد شمار پناهجویانی که پیاده از مرز آمریکا عبور می کنند و وارد خاک این کشور می شوند، در ماه ژوئن افزایش یافته است. اعلام این موضوع در حالی بود که این رقم در ماه‌های آوریل و مه با کاهش روبرو شده بود.

داده‌های رسمی منتشر شده توسط دولت کانادا حاکی از آن است که 884 پناهجو در ماه ژوئن از مرز آمریکا وارد خاک کانادا شدند. بدین ترتیب، شمار کل چنین پناهجویانی برای نیمه نخست سال 2017 به رقم چهار هزار و 345 نفر بالغ می شود.

بر اساس این آمارها، اکثریت این افراد یعنی حدود 88 درصد از آنها، به استان «کبک» مهاجرت کردند. این در حالی است که اکثریت این گونه پناهجویان در ماههای گذشته، استان مانیتوبا را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کردند.

بسیاری از پناه جویان در این باره اعلام کردند علت اقدام آنها در ترک کردن خاک آمریکا، ترس از استرداد از این کشور با توجه به سیاست‌های جدید دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه مهاجران است.

این افراد پس از ورود به کانادا، توسط پلیس بازداشت و مورد بازجویی و نظارت های امنیتی قرار می‌گیرند، سپس به آنها اجازه ثبت درخواست پناهندگی داده می‌شود.

شمار پناهجویانی که از آمریکا به کانادا وارد می شوند در سال 2017، بیشترین رقم از سال 2011 به بعد بوده است. افزایش تقاضای پناهندگی باعث ایجاد تاخیرهای زیاد در بررسی پرونده ها شده است.