افزایش ظرفیت پذیرش مهاجر تخصصی توسط استان نوااسکوشیا

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

استان نوااسکوشیا اعلام نمود که ظرفیت پذیرش مهاجر این استان برای روش حرفه و تخصص بر اساس مشاغل مورد نیاز و یا همان Nova Scotia Demand- Express توسط دولت فدرال افزایش یافته است. از آنجا که استانها برای پذیرش مهاجر در هر سال ظرفیت پذیرش محدودی دارند که توسط دولت فدرال و در اول هر سال میلادی تخصیص می یابد، این افزایش ظرفیت نشان دهنده موفقیت این استان در جذب مهاجر متخصص محسوب می شود. این اولین باری است که استانی توانسته است در اواسط سال موفق به کسب اجازه برای افزایش ظرفیت مهاجرت شود. استان نوااسکوشیا اجازه یافته که ۳۰۰ پرونده اضافی از طریق روش حرفه و تخصص بر اساس مشاغل مورد نیاز دریافت نماید . این مجوز به این استان اجازه می دهد تا در سال ۲۰۱۵، ۱۳۵۰ مهاجر متخصص را تحت برنامه استانی خود پذیرش کند. وزیر استان اعلام کرد که این افزایش نتیجه تحت فشار قراردادن دولت فدرال و ارایه برنامه ای کاملا عملی از طرف استان بوده است. این افزایش، ظرفیت این استان را درحقیقت به دو برابر از ظرفیت سال ۲۰۱۴ که در حقیقت تنها ۷۰۰ پرونده بود، رسانده است.