افزایش هزینه بررسی فایلهای مهاجرتی کبک در سال ۲۰۱۶ میلادی

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

طبق آخرین اخباردریافتی و مطابق روال هر ساله اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه ۲۰۱۶ هزینه بررسی فایلهای مهاجرتی این استان را افزایش خواهد داد هرچند که این افزایش ها بسیار ناچیز و یا در مواردی بدون تغییر نسبت به سال گذشته می باشند. افزایش هزینه بررسی فایلها به گونه زیر خواهد بود: روش حرفه و تخصص کبک: هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۷۶۵ $ به ۷۷۳$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۴$ به ۱۶۶$ افزایش خواهد یافت. روش کارآفرینی و خوداشتغالی کبک: هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۱٫۰۳۴ $ به ۱٫۰۴۵$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۴$ به ۱۶۶$ افزایش خواهد یافت. روش سرمایه گذاری کبک: هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی همان ۱۵٫۰۰۰باقی خواهد ماند که این مبلغ شامل افراد همراه ( همسر و فرزندان) نیز خواهد شد. قابل ذکر است که این افزایش درمورد فایلهایی اجرا خواهد شد، که ازتاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ و یا همزمان با بازگشایی هر یک از روشهای مذکور به اداره مهاجرت کبک فرستاده می شوند.