افزایش ۱۰۰ درصدی مهاجرت از طریق برنامه ی PGP

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

افزایش ۱۰۰ درصدی مهاجرت پدر و مادرها و مادربزرگ و پدربزرگ ها به کانادا از طریق برنامه ی PGP برنامه ی PGP به دارندگان اقامت دائم و یا شهروندی کانادا این امکان را می دهد که برای مهاجرت والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ های خود اقدام کنند. خوشبختانه کشور کانادا متعهد شده است که در تاریخ ۳ ژانویه ی ۲۰۱۷ این برنامه را بازگشایی کرده و تعداد پرونده هایی را که قبول خواهد کرد، از تعداد سالانه ۵۰۰۰ به تعداد سالانه ۱۰۰۰۰ افزایش خواهد داد.