افشای جاسوسی ۶ ساله پلیس کانادا از کاربران تلفن همراه

تاریخ ثبت خبر :5/10/2016

 گزارشی که دیروز در برخی رسانه ها منتشر شده نشان دهنه این موضوع است که پلیس کانادا بین سال های 2010 تا 2012 از کلیدی خاص در تحقیقات خود برای استراق سمع و جاسوسی از کاربران گوشی های بلاکبری استفاده نموده است. این کلید به طور خاص برای مطالعه پیام های کاربران خدمات پیام رسان بلاک بری موسوم به BBM به کار گرفته شده است.

هنوز مشخص نیست پلیس کانادا چگونه به این مورد دست یافته، زیرا در اسناد افشا شده ، بخش‌های مربوط به این موضوع غیرقابل خواندن است. اما این اسناد نشان دهنه این است که پلیس کانادا سروری را در شهر اتاوا برای شبیه سازی عملکرد گوشی های بلاک بری در اختیار داشته که قادر به دریافت پیام های کاربران خاص بوده است.

سیستم یاد شده سپس پیام ها را با استفاده از کلید اصلی خود پردازش و رمزگشایی می کرد. هنوز مشخص نیست استفاده از این سیستم در سال های بعد به چه شکلی ادامه یافته است. تعداد پیام های مورد استراق سمع قرار گرفته بلاک بری طی دو سال از سال 2010 تا 2012 بیش از یک میلیون مورد بوده است.

بلک بری برای مدتی از یک کلید رمزگذاری جهانی برای مخفی کردن محتوای پیام های BBM استفاده می کرد و مدعی بود از این طریق امنیت محتوای این پیام ها کاملا تامین می شود. اما حالا مشخص شده این ادعاها دروغی بیش نبوده است. البته جان چن مدیر عامل بلاک بری قبلا هم اذعان کرده بود که این شرکت در شرایط خاص با مقامات قضایی و پلیس همکاری می کند. اما با افشای اسناد یاد شده مشخص گردیده که این همکاری دائمی بوده است.

بلاک بری و پلیس کانادا پس از افشای این اسناد که واکنش های خشم آلود و گسترده ای را در افکار عمومی به همراه داشته، حاضر به موضع گیری نشده و سکوت کرده اند.