اولین مذاکرات ایران و کانادا بعد از سه سال قطع رابطه

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

به گزارش بی بی سی فارسی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران اولین دور مذاکرات برای آغاز روابط ایران و کانادا در نیو یورک انجام شده است. جزییات بیشتری در این زمینه هنوز منتشر نشده است و کانادا نیز هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"