اولین ویزای آمریکا به روش EB3

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

فقط یک سال و نیم از تشکیل پرونده یکی از اولین متقاضیان روش EB3 از طریق روش معرفی شده می گذرد که سفارت امریکا اولین ویزای اقامت دائم آمریکا را برای این متقاضی ایرانی صادر کرد. پرونده این متقاضی در اوایل تابستان سال ۱۳۹۳ تشکیل و در مرحله اول به وزارت کار امریکا ارسال شد. حدود ۶ ماه بعد، گواهی اشتغال ایشان بدون نیاز به بازبینی توسط وزارت کار صادر شده و پرونده ایشان به اداره مهاجرت ارجاع شد. پس از چند ماه انجام امور اداری توسط اداره مهاجرت و بخش کنسولگری آمریکا در اواخر تابستان ۱۳۹۴ جلسه مصاحبه که بسیار مختصر و ساده برگزار شد، با نتیجه مثبت سرانجام یافت و افسر مصاحبه کننده اعلام کرد که حدود ۳ تا ۵ ماه دیگر در صورت عدم وجود مشکل امنیتی و پزشکی ویزا صادر خواهد شد.
با وقوع حوادث تروریستی پاریس و سپس عملیات تروریستی در آمریکا، دقیقا در چند ماه پس از انجام مصاحبه، گمان می رفت تا دوره بررسی امنیتی پرونده های ارسالی از ایران کمی طولانی تر شود، اما با صدور اولین ویزای پرونده متقاضی ایرانی دقیقا ۵ ماه پس از قبولی در مصاحبه، بار دیگر روند پیشرفت فراتر از پیشبینی پرونده های EB3، همه را متحیر و خوشنود ساخت.
به منظور جلوگیری از ابهام برای علاقه مندان این روش لازم به ذکر است که برخی دفاتر همکار، قبولی در مصاحبه این متقاضی که چند ماه قبل به وقوع پیوست، یا نامه درخواست پاسپورت (پاس ریکوئست) ایشان که چند هفته پیش دریافت شد را قبولی نهایی اعلام کردند. قبولی نهایی و تاریخ صدور ویزا برای این متقاضی که اولین متقاضی قبول شده در روش EB3 از ایران محسوب می شود، همانطور که در عکس ویزای ایشان در بالا مشخص است، دوم ماه فوریه ۲۰۱۶، یعنی یک روز قبل از انتشار این خبر می باشد.
جهت اطلاع خوانندگان محترم این مقاله: در عکس بالا که از روی اصل ویزای صادره برای اولین متقاضی ایرانی EB3 می باشد، نام ویزا EW3 چاپ شده است. در اصل EB3 نام روش مهاجرتی می باشد و از طریق EB3 امکان صدور ۷ نوع ویزا با نامهای مختلف وجود دارد که به شرح زیر می باشند:
انواع ویزا از طریق برنامه مهاجرتی EB3:
E31 --> ویزا برای متقاضیان EB3 زیرمجموعه تخصصی 
E32  --> ویزا برای متقاضیان EB3 زیرمجموعه حرفه ای 
E34 --> ویزا برای همسر متقاضیان EB3 زیرمجموعه تخصصی و حرفه ای 
E35 --> ویزا برای فرزندان متقاضیان EB3 زیرمجموعه تخصصی و حرفه ای
EW3 --> ویزا برای متقاضیان EB3 زیرمجموعه غیرتخصصی (*زیر مجموعه موکلین ما)
EW4 -->  ویزا برای همسر متقاضیان EB3 زیرمجموعه غیرتخصصی
EW5 --> ویزا برای فرزندان متقاضیان EB3 زیرمجموعه غیرتخصصی