بازگشایی برنامه مهاجرتی اسپانسری والدین از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا از بازگشایی برنامه مهاجرتی اسپانسری والدین در تاریخ چهارم ژانویه سال ۲۰۱۶ خبر داد. این برنامه به تمامی شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم اجازه می دهد تا برای والدین، پدر بزرگ و مادربزرگ خود کارت اقامت دائم کانادا اخذ کنند. ظرفیت اعلام شده ی این روش برای امسال هنوز دقیقا اعلام نشده است ولی در سال گذشته این ظرفیت ۵۰۰۰ پرونده، تعیین شده بود. ظرفیتی که فقط در ظرفت ۲ هفته تکمیل شد. نظر به اینکه تعداد زیادی متقاضی بالقوه در انتظار بازگشایی این روش بوده اند، انتظار می رود که در این دوره نیز به سرعت تکمیل ظرفیت اعلام گردد. توجه فرمایید که درخواست های اخذ شده توسط اداره مهاجرت کانادا قبل از ۴ ژانویه به متقاضیان عودت داده خواهد شد. جهت اقدام از طریق این روش شخص اسپانسر بایستی دارای شرایط زیر باشد: داشتن کارت شهروندی یا اقامت دائم کانادا داشتن سن بالای ۱۸ سال ارائه ی مدارک لازم جهت اثبات حداقل سطح درآمد لازم برای اقدام از این روش، طبق اساسنامه ی ارزیابی صادر شده توسط اداره مالیات کانادا افراد اسپانسر بایستی حداقل درآمد لازم برای ۳ سال متوالی را نشان دهند. چنانچه این افراد مزدوج هستند، درآمد هر دو می تواند مورد محاسبه قرار گیرد. اسپانسر موظف به امضای تعهد نامه ی خواهد بود مبنی بر تامین نیازهای اولیه به مدت ۲۰ سال و همچنین بازپرداخت مزایای تامین اجتماعی استانی در صورتی که والدین از این کمکها بهره برده باشند.