بازگشایی روش سرمایه گذاری کبک در خرداد ۱۳۹۵

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

سازمان مهاجرت استان کبک اعلام نمود که در تاریخ ۳۰ ماه می ۲۰۱۶ مصادف با ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ روش سرمایه گذاری این استان آغاز به پذیرش پرونده های جدید خواهد نمود. نکته مهم افزایش ظرفیت پذیرش پرونده در این دوره از ۱۷۵۰ پرونده به ۱۹۰۰ پرونده است که از این بین ۱۳۳۰ پرونده به چینیها و مابقی که معادل ۵۷۰ پرونده می باشد برای اتباع دیگر کشورها تخصیص داده شده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

به متقاضیان عزیز موکدا توصیه می کنیم که با توجه به نیاز به حدود ۱ماه زمان برای جمع آوری مدارک، هر چه سریعتر نسبت به تشکیل پرونده و تهیه مدارک مثبته اقدام نمایند.