بیش از ۱۵۰۰ پرونده مهاجرت تخصصی دیگر توسط دولت کانادا گزینش شدند

تاریخ ثبت خبر :3/27/2016

سیزدهمین دوره گزینش روش Express Entry کانادا در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۱۷ جولای ۲۰۱۵ انجام شد. در دوره سیزدهم برای چهارمین بار متوالی در ۲ ماه گذشته, حداقل امتیاز گزینش کاهش یافت. در این دوره تعداد ۱۵۸۱ پرونده با حداقل امتیاز ۴۵۱ گزینش شده و دعوت نامه درخواست اقامت دائم کانادا را دریافت کردند. این متقاضیان خوش شانس ۶۰ روز فرصت دارند تا تمام مدارک و فرمهای مهاجرتی مورد نیاز را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند. دولت کانادا از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا کنون که ماه هفتم سال است, تعداد ۱۶۰۲۵ پرونده مهاجرت تخصصی کانادا را از طریق سیستم Express Entry گزینش کرده و به متقاضیان اصلی و همراهان این پرونده ها دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم کانادا را اعطاء کرده است. طبق فرمولهای سیستم ارزیابی جامع اداره مهاجرت کانادا, اگر حداقل امتیاز گزینش زیر ۶۰۰ باشد, بر روی کاغذ و صرفا بر حسب ریاضیات امکان گزینش متقاضیان بدون داشتن پیشنهاد کاری کانادایی و قبولی استانی وجود دارد. در دوره گزینش سیزدهم, کمترین امتیاز پرونده های گزینش شده ۴۵۱ بوده است.