تأثیر بحران اخیر اقتصادی کانادا بر بیکاری مهاجران

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

در مجموع، نرخ کلی بیکاری برای مهاجران جدید، 15 درصد و برای کانادایی ها 7.8درصد است.

در این گزارش ، به پارامترهای مختلفی در این زمینه اشاره شده که نداشتن تجربه کار کانادایی، ضعف دانش زبان و یا عدم پذیرش و تبدیل مدارک بین المللی، از آن دسته است.

این درحالیست که به اعتقاد "مجمع کنفرانس کانادا " ، پذیرش مدارک بین المللی مهاجران، می تواند تا 5 میلیارد دلار، به نغع اقتصاد کانادا باشد.

گزارش اخیر اداره آمار نیز حاکیست، مهاجرانی که در خارج از کانادا تحصیل کرده اند ، به نسبت متولدین این کشور، شانس کمتری در یافتن شغل، در رشته مورد نظر خود دارند. ( 24درصد در مقابل 62 درصد).

بیشترین فاصله بین اشتغال مهاجران و کانادایی ها در استان های آلبرتا و کبک مشاهده می شود. در آلبرتا، تنها 2.9 درصد کانادایی های تحصیل کرده، بیکار هستند ، اما 11.5 درصد مهاجران با تحصیلات مشابه در خارج، فاقد شغل تخصصی هستند.

در کبک نیز حدود 20 درصد مهاجران تحصیلکرده بیکار هستند.

در تورنتو که به تنهایی 45 درصد کل مهاجران کانادا را در خود جای داده ، نرخ بیکاری برای دانش آموختگان خارج از کانادا، 14 درصد و برای متولدین کانادا، 3.3 درصد است.

این گزارش همچنین حاکیست، در سال 2009، نیمی از کانادایی ها دارای تحصیلات عالی بوده اند که 2درصد نسبت به سال 2006 و 18.1درصد نسبت به سال 1990 ، افزایش داشته است.